• 13اکتبر

  بیشتر از هفته ای ۳ قوطی نوشابه ممنوع!

  مطالعه‌ای که توسط محققین دانشگاه سلامتی LSU در نیو اورلان انجام شد، نشان داد که سن یک عامل مهم در همراهی و نوشیدنی‌های شیرین شده با شکر است و بر اساس آن توصیه کردند که برنامه‌هایی که برای کاهش مصرف شکر افزوده وجود دارند، بیشتر بر افراد حاضر در گروه‌های پایین وضعیت اجتماعی-اقتصادی، مردان جوان، و همچنین کسانی که از سرطان دهانه‌ی رحم نجات پیدا کردند تمرکز کنند.
  میزان دریافت شکر یا مصرف نوشیدنی‌های شیرین شده با شکر در چاقی، دیابت و بیماری‌های متابولیک قلبی و همچنین بعضی از سرطان‌ها مؤثر است. از آن‌جایی که افراد بیشتری دارند از سرطان نجات پیدا می‌کنند، اهمیت مصرف شکر افزوده به عنوان یک عامل خطرساز افزایش پیدا خواهد کرد.
  ملیندا ساترن، پروفسور سلامت جامعه در این دانشگاه و سرپرست محققین: هدف از این مطالعه، بررسی دقیق خطر مصرف شکر به واسطه‌ی نوشیدنی‌های شیرین شده با شکر در بین نجات یافتگان از سرطان و افرادی که مبتلا به سرطان تشخیص داده نشده‌اند، بود و تا آن جایی که ما می‌دانیم، هیچ مطالعه‌ی دیگری انجام نشده است که مصرف نوشیدنی‌های شیرین شده با شکر را در بین کسانی که از سرطان نجات پیدا کرده‌اند بررسی کرده باشد. به تازگی مدارکی به دست آمده اند که نشان می‌دهند بین مصرف نوشیدنی‌های شیرین شده با شکر و خطر سرطان لوزالمعده و سرطان مخاط رحم و همچنین خطر بازگشت سرطان روده و مرگ در بین نجات یافتگان از سرطان ، رابطه وجود دارد.
  داده‌های به دست آمده از ۲۲۱۸۲ بزرگسال که از پرسشنامه‌ی NHANES در سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ به دست آمده بود بررسی شد. این پرسشنامه، مصرف سودا،  نوشیدنی‌های میوه‌ای، آب میوه‌های شیرین شده، نوشیدنی‌های ورزشی، نوشیدنی‌های انرژی‌زا، چای‌ها و قهوه‌های شیرین شده و نوشیدنی‌های دیگر شیرین شده با شکر را اندازه‌گیری کرد. همچنین وضعیت سرطان، سیگار کشیدن و چاقی و همچنین شاخص‌های جمعیت شناسی شامل سن، جنسیت، نژاد، سطح تحصیلات و فقر نیز در نظر گرفته شد.
  در جمعیت کلی مورد مطالعه،۷/۱۵ % از افراد مصرف بیشتری از نوشیدنی‌های شیرین شده با شکر داشتند. افرادی که هیچ سابقه‌ای از ابتلا به سرطان نداشتند، بیشتر از کسانی که از سرطان نجات یافته بودند دریافت شکر داشتند، البته این می‌تواند به دلیل عوامل دیگری مانند سن بیشتر یا جنسیت باشد. دریافت شکر از نوشیدنی‌های شیرین شده  در بین زنانی که در گذشته به سرطان دهانه‌ی رحم مبتلا شده بودند (۶۰گرم/روز) بسیار بیشتر از نجات یافتگان از سرطان‌های دیگر بود که تنها بین ۳۰ تا ۴۰ گرم در روز مصرف می‌کردند. همچنین تیم تحقیقاتی دریافت که افرادی که مصرف شکر بالایی از نوشیدنی‌های شیرین شده با شکر داشتند (۸۰ گرم/روز)، جوانتر، مذکر، سیاه پوست، چاق بودند و سیگار می‌کشیدند، درآمد کمی داشتند یا تحصیلاتشان در حد دبیرستان یا پایین‌تر از آن بود.
  با این که مصرف شکر افزوده توصیه نمی‌شود، اما معمولا مردم از مقدار شکری که از نوشیدنی‌های شیرین شده با شکر دریافت می‌کنند، آگاه نیستند. سازمان AHA توصیه می‌کند که بیشتر از ۴۵۰ کیلوکالری از نوشیدنی‌های شیرین شده با شکر یا ۳ قوطی ۱۲ اونسی از نوشابه در هفته مصرف نکنند.
  نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که مصرف نوشیدنی‌های شیرین شده با شکر به عنوان یک رفتار، نسبت به سرطان‌های مختلف و سن متفاوت است. این تیم تحقیقاتی برنامه‌هایی را برای کاهش نوشیدنی‌های شیرین شده با شکر یا مصرف شکر افزوده پیشنهاد کردند که به طور اساسی تمرکز آن بر گروه‌های ضعیف از نظر اجتماعی اقتصادی، مردان جوان و هر دوگروه‌ از سرطان نجات یافته‌ یا به سرطان مبتلا نشده‌ و همچنین نجات یافتگان از سرطان دهانه‌ی رحم، قرار دارد. همچنین توصیه کردند که اقدامات مخصوصی برای کاهش مصرف شکر افزوده هم برای افرادی که به سرطان دچار نشده‌اند و هم نجات یافتگان از سرطان در جوامع و مراکز درمانی پیش بینی شود.

  نوشته اولین بار در پدیدار شد.

  بیشتر از هفته ای ۳ قوطی نوشابه ممنوع!

  مطالعه‌ای که توسط محققین دانشگاه سلامتی LSU در نیو اورلان انجام شد، نشان داد که سن یک عامل مهم در همراهی و نوشیدنی‌های شیرین شده با شکر است و بر اساس آن توصیه کردند که برنامه‌هایی که برای کاهش مصرف شکر افزوده وجود دارند، بیشتر بر افراد حاضر در گروه‌های پایین وضعیت اجتماعی-اقتصادی، مردان جوان، و همچنین کسانی که از سرطان دهانه‌ی رحم نجات پیدا کردند تمرکز کنند.
  میزان دریافت شکر یا مصرف نوشیدنی‌های شیرین شده با شکر در چاقی، دیابت و بیماری‌های متابولیک قلبی و همچنین بعضی از سرطان‌ها مؤثر است. از آن‌جایی که افراد بیشتری دارند از سرطان نجات پیدا می‌کنند، اهمیت مصرف شکر افزوده به عنوان یک عامل خطرساز افزایش پیدا خواهد کرد.
  ملیندا ساترن، پروفسور سلامت جامعه در این دانشگاه و سرپرست محققین: هدف از این مطالعه، بررسی دقیق خطر مصرف شکر به واسطه‌ی نوشیدنی‌های شیرین شده با شکر در بین نجات یافتگان از سرطان و افرادی که مبتلا به سرطان تشخیص داده نشده‌اند، بود و تا آن جایی که ما می‌دانیم، هیچ مطالعه‌ی دیگری انجام نشده است که مصرف نوشیدنی‌های شیرین شده با شکر را در بین کسانی که از سرطان نجات پیدا کرده‌اند بررسی کرده باشد. به تازگی مدارکی به دست آمده اند که نشان می‌دهند بین مصرف نوشیدنی‌های شیرین شده با شکر و خطر سرطان لوزالمعده و سرطان مخاط رحم و همچنین خطر بازگشت سرطان روده و مرگ در بین نجات یافتگان از سرطان ، رابطه وجود دارد.
  داده‌های به دست آمده از ۲۲۱۸۲ بزرگسال که از پرسشنامه‌ی NHANES در سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ به دست آمده بود بررسی شد. این پرسشنامه، مصرف سودا،  نوشیدنی‌های میوه‌ای، آب میوه‌های شیرین شده، نوشیدنی‌های ورزشی، نوشیدنی‌های انرژی‌زا، چای‌ها و قهوه‌های شیرین شده و نوشیدنی‌های دیگر شیرین شده با شکر را اندازه‌گیری کرد. همچنین وضعیت سرطان، سیگار کشیدن و چاقی و همچنین شاخص‌های جمعیت شناسی شامل سن، جنسیت، نژاد، سطح تحصیلات و فقر نیز در نظر گرفته شد.
  در جمعیت کلی مورد مطالعه،۷/۱۵ % از افراد مصرف بیشتری از نوشیدنی‌های شیرین شده با شکر داشتند. افرادی که هیچ سابقه‌ای از ابتلا به سرطان نداشتند، بیشتر از کسانی که از سرطان نجات یافته بودند دریافت شکر داشتند، البته این می‌تواند به دلیل عوامل دیگری مانند سن بیشتر یا جنسیت باشد. دریافت شکر از نوشیدنی‌های شیرین شده  در بین زنانی که در گذشته به سرطان دهانه‌ی رحم مبتلا شده بودند (۶۰گرم/روز) بسیار بیشتر از نجات یافتگان از سرطان‌های دیگر بود که تنها بین ۳۰ تا ۴۰ گرم در روز مصرف می‌کردند. همچنین تیم تحقیقاتی دریافت که افرادی که مصرف شکر بالایی از نوشیدنی‌های شیرین شده با شکر داشتند (۸۰ گرم/روز)، جوانتر، مذکر، سیاه پوست، چاق بودند و سیگار می‌کشیدند، درآمد کمی داشتند یا تحصیلاتشان در حد دبیرستان یا پایین‌تر از آن بود.
  با این که مصرف شکر افزوده توصیه نمی‌شود، اما معمولا مردم از مقدار شکری که از نوشیدنی‌های شیرین شده با شکر دریافت می‌کنند، آگاه نیستند. سازمان AHA توصیه می‌کند که بیشتر از ۴۵۰ کیلوکالری از نوشیدنی‌های شیرین شده با شکر یا ۳ قوطی ۱۲ اونسی از نوشابه در هفته مصرف نکنند.
  نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که مصرف نوشیدنی‌های شیرین شده با شکر به عنوان یک رفتار، نسبت به سرطان‌های مختلف و سن متفاوت است. این تیم تحقیقاتی برنامه‌هایی را برای کاهش نوشیدنی‌های شیرین شده با شکر یا مصرف شکر افزوده پیشنهاد کردند که به طور اساسی تمرکز آن بر گروه‌های ضعیف از نظر اجتماعی اقتصادی، مردان جوان و هر دوگروه‌ از سرطان نجات یافته‌ یا به سرطان مبتلا نشده‌ و همچنین نجات یافتگان از سرطان دهانه‌ی رحم، قرار دارد. همچنین توصیه کردند که اقدامات مخصوصی برای کاهش مصرف شکر افزوده هم برای افرادی که به سرطان دچار نشده‌اند و هم نجات یافتگان از سرطان در جوامع و مراکز درمانی پیش بینی شود.

  نوشته اولین بار در پدیدار شد.

  بیشتر از هفته ای ۳ قوطی نوشابه ممنوع!

  Permalink Filed under: آلرژی و تغذیه Tags: , , , , , , , , , , , , دیدگاه‌ها برای بیشتر از هفته ای ۳ قوطی نوشابه ممنوع! بسته هستند
 • 12آوریل

  درمان ایدز تا ۳ سال دیگر ممکن خواهد شد

  دانشمندان موفق شدند تا سلول‌های آلوده را از پاک کنند و از ابتلای دوباره به آن جلوگیری کنند. با این تفاسیر شاید تنها چند سال با درمان HIV و AIDS فاصله داشته باشیم.

  ویروس HIV به سلول‌های ایمنی حمله می‌کند و آن‌ها را می‌کشد و باعث می‌شود تا بیمار نسبت به سایر عفونت‌ها آسیب پذیر شود.

  اما دانشمندان آمریکایی نشان دادند که با استفاده از آخرین فناوری‌های موجود در زمینه ویرایش ژنتیک می‌توان به طور اخص کلمه ویروس را از دی‌ان‌ای سلول‌ها جدا کرد.

  با این که تمام آزمایشات تنها در آزمایشگاه انجام شده‌اند، اما محققین دانشگاه تمپل ادعا می‌کنند که تا سه سال دیگر قادر خواهند بود تا آزمایشاتشان را بر روی انسان‌ها شروع کنند.

  متخصصین بریتانیایی گفتند که این راه درمان، بدن را به گونه‌ای تغییر خواهد داد تا بتواند از داخل به ترمیم خودش بپردازد . این پیشرفت برای گروه‌های خیریه بسیار جالب توجه است .

  خوشبختانه سلول‌های ایمنی‌‌ای که در آزمایشگاه مورد آزمایش قرار گرفتند، هیچ دگرگونی‌ای در سایر قسمت‌های کد ژنتیکیشان نشان ندادند. این ترس وجود داشت که دستکاری دی‌ان‌ای، روندی از شکست‌های ژنتیکی را رقم بزند که به ضرر انسان و حتی مرگش منجر شود.

  پروفسور کامل خلیلی، محقق ارشد: این واقعیت که ما برای اولین بار توانستیم بخش‌های ویروسی ژنوم را به طور کامل در آزمایشگاه برداریم بیانگر آن است که احتمالا باید بتوانیم این کار را در بدن انسان هم انجام دهیم.

  یافته‌های ما در سطوح مختلفی حائز اهمیتند.این کار تاثیر سیستم ویرایش ژن را در حذف HIV از دی‌ان‌ای سلول‌های ایمنی و غیر فعال کردن دائمی در همتاسازی نشان می‌دهد.

  همچنین نشان می‌دهد که سیستم می‌تواند از سلول‌ها در برابر ابتلای دوباره محافظت کند و آن که این فناوری برای سلول‌ها بی خطر است و تاثیرات سمی ندارد.

  وی افزود :”توانایی بالایی در خود نهفته دارد. بر اساس یافته‌ها، تا سه سال دیگر باید وارد مرحله‌ی آزمایشات بالینی شویم. ”

  بیش از ۱۰۰۰۰۰ نفر در بریتانیا با HIV زندگی می‌کنند و هر سال ۶۰۰ نفر از آن‌ها می‌میرند.

  در حال حاضر، داروهای ضد ویروس پسگرد در کنترل کردن عفونت بسیار مناسب است اما بیمار باید در تمام طول عمرش به مصرف دارو ادامه دهد و اگر خوردن داروها را متوقف کند، ویروس به سرعت شروع به پخش شدن می‌کند و در نهایت به سندروم نقص ایمنی اکتسابی (AIDS) منجر می‌شود.

  تکنیک جدید که Crispr/Cas9 نام دارد، شامل هدف قرار دادن کد ژنتیکی HIV است که به داخل سلول وارد شده است.

  دانشمندان پروتئینی به نام Cas9 را تغییر دادند تا بتوانند کد ویروس را بشناسند.

  سپس از بیماران خون می‌گیرند و پروتئین طراحی شده به نمونه خونی اضافه می‌شود تا به دنبال دی‌ان‌ای HIV در سلول‌ها ایمنی بگردد. زمانی که آن را یافت، آنزیمی تولید می‌کند تا توالیش را حذف کند و این کار باعث نابودی ویروس می‌شود. سپس خون تغییر داده شده و سالم، به بیمار تزریق می‌شود.

  دانشمندان بر این باورند که جایگزینی تنها ۲۰٪ از سلول‌های ایمنی با سلول‌هایی که دگرگونی ژنتیکی یافته اند برای درمان بیماری کافی است.

  پروفسور خلیلی گفت: “حتی می‌توان پروتئین را همزمان با داروهای HIV داد، تا زمانی که دیگر نیاز نباشد. ”

  منطقی به نظر می‌رسد تا این روش درمان را به طور همزمان با داروهای ضدویروس پسگرد تا مدتی پیش ببریم و بدانیم که در زمانی با توقف روش درمان ضدویروس پسگرد، به نقطه‌ی اول باز نخواهیم گشت، چرا که ویروس با استراتژی برش از بین رفته است.

  بعد از پاکسازی توالی ویروسی از دی‌ان‌ای، سرهای باز ژنوم با مکانیزم ترمیم کننده‌ی خود سلول، به یکدیگر متصل خواهند شد. سپس سلول‌های پاکسازی شده به داخل بدن بیمار برگردانده می‌شود.

  پروفسور متیو کوب، دانشگاه منچستر: ” این یک قدم مهم در این مسیر است. این بخشی از موج تحقیقاتی است که با تکنیک‌های جدید برای حمله به HIV و چند بیماری دیگر در حال انجام هستند.”

  این فناوری‌ای است که شما را مقدور می‌کند تا ژن‌ها را تغییر دهید و شما می‌توانید بدن را به گونه‌ای مهندسی کنید که از داخل ، خود را درمان کند.

  شاون گریفین: این یک مطالعه‌ی آزمایشگاهی بسیار مهیج است که نشان می‌دهد HIV می‌تواند از دی‌ان‌ای سلول‌های سیستم ایمنی بدن انسان پاک شود.

  ما امیدواریم تا تحقیقات بعدی بتوانند کاهشی از مقدار ویروس را در افرادی که با HIV زندگی می‌کنند مانند آنچه در آزمایشگاه مشخص شد، نشان دهد.

  این مطالعات در مجله‌ی Nature منتشر شده است.

  منبع: ، ترجمه شده از تلگراف

  نوشته اولین بار در پدیدار شد.

  درمان ایدز تا ۳ سال دیگر ممکن خواهد شد

  دانشمندان موفق شدند تا سلول‌های آلوده را از پاک کنند و از ابتلای دوباره به آن جلوگیری کنند. با این تفاسیر شاید تنها چند سال با درمان HIV و AIDS فاصله داشته باشیم.

  ویروس HIV به سلول‌های ایمنی حمله می‌کند و آن‌ها را می‌کشد و باعث می‌شود تا بیمار نسبت به سایر عفونت‌ها آسیب پذیر شود.

  اما دانشمندان آمریکایی نشان دادند که با استفاده از آخرین فناوری‌های موجود در زمینه ویرایش ژنتیک می‌توان به طور اخص کلمه ویروس را از دی‌ان‌ای سلول‌ها جدا کرد.

  با این که تمام آزمایشات تنها در آزمایشگاه انجام شده‌اند، اما محققین دانشگاه تمپل ادعا می‌کنند که تا سه سال دیگر قادر خواهند بود تا آزمایشاتشان را بر روی انسان‌ها شروع کنند.

  متخصصین بریتانیایی گفتند که این راه درمان، بدن را به گونه‌ای تغییر خواهد داد تا بتواند از داخل به ترمیم خودش بپردازد . این پیشرفت برای گروه‌های خیریه بسیار جالب توجه است .

  خوشبختانه سلول‌های ایمنی‌‌ای که در آزمایشگاه مورد آزمایش قرار گرفتند، هیچ دگرگونی‌ای در سایر قسمت‌های کد ژنتیکیشان نشان ندادند. این ترس وجود داشت که دستکاری دی‌ان‌ای، روندی از شکست‌های ژنتیکی را رقم بزند که به ضرر انسان و حتی مرگش منجر شود.

  پروفسور کامل خلیلی، محقق ارشد: این واقعیت که ما برای اولین بار توانستیم بخش‌های ویروسی ژنوم را به طور کامل در آزمایشگاه برداریم بیانگر آن است که احتمالا باید بتوانیم این کار را در بدن انسان هم انجام دهیم.

  یافته‌های ما در سطوح مختلفی حائز اهمیتند.این کار تاثیر سیستم ویرایش ژن را در حذف HIV از دی‌ان‌ای سلول‌های ایمنی و غیر فعال کردن دائمی در همتاسازی نشان می‌دهد.

  همچنین نشان می‌دهد که سیستم می‌تواند از سلول‌ها در برابر ابتلای دوباره محافظت کند و آن که این فناوری برای سلول‌ها بی خطر است و تاثیرات سمی ندارد.

  وی افزود :”توانایی بالایی در خود نهفته دارد. بر اساس یافته‌ها، تا سه سال دیگر باید وارد مرحله‌ی آزمایشات بالینی شویم. ”

  بیش از ۱۰۰۰۰۰ نفر در بریتانیا با HIV زندگی می‌کنند و هر سال ۶۰۰ نفر از آن‌ها می‌میرند.

  در حال حاضر، داروهای ضد ویروس پسگرد در کنترل کردن عفونت بسیار مناسب است اما بیمار باید در تمام طول عمرش به مصرف دارو ادامه دهد و اگر خوردن داروها را متوقف کند، ویروس به سرعت شروع به پخش شدن می‌کند و در نهایت به سندروم نقص ایمنی اکتسابی (AIDS) منجر می‌شود.

  تکنیک جدید که Crispr/Cas9 نام دارد، شامل هدف قرار دادن کد ژنتیکی HIV است که به داخل سلول وارد شده است.

  دانشمندان پروتئینی به نام Cas9 را تغییر دادند تا بتوانند کد ویروس را بشناسند.

  سپس از بیماران خون می‌گیرند و پروتئین طراحی شده به نمونه خونی اضافه می‌شود تا به دنبال دی‌ان‌ای HIV در سلول‌ها ایمنی بگردد. زمانی که آن را یافت، آنزیمی تولید می‌کند تا توالیش را حذف کند و این کار باعث نابودی ویروس می‌شود. سپس خون تغییر داده شده و سالم، به بیمار تزریق می‌شود.

  دانشمندان بر این باورند که جایگزینی تنها ۲۰٪ از سلول‌های ایمنی با سلول‌هایی که دگرگونی ژنتیکی یافته اند برای درمان بیماری کافی است.

  پروفسور خلیلی گفت: “حتی می‌توان پروتئین را همزمان با داروهای HIV داد، تا زمانی که دیگر نیاز نباشد. ”

  منطقی به نظر می‌رسد تا این روش درمان را به طور همزمان با داروهای ضدویروس پسگرد تا مدتی پیش ببریم و بدانیم که در زمانی با توقف روش درمان ضدویروس پسگرد، به نقطه‌ی اول باز نخواهیم گشت، چرا که ویروس با استراتژی برش از بین رفته است.

  بعد از پاکسازی توالی ویروسی از دی‌ان‌ای، سرهای باز ژنوم با مکانیزم ترمیم کننده‌ی خود سلول، به یکدیگر متصل خواهند شد. سپس سلول‌های پاکسازی شده به داخل بدن بیمار برگردانده می‌شود.

  پروفسور متیو کوب، دانشگاه منچستر: ” این یک قدم مهم در این مسیر است. این بخشی از موج تحقیقاتی است که با تکنیک‌های جدید برای حمله به HIV و چند بیماری دیگر در حال انجام هستند.”

  این فناوری‌ای است که شما را مقدور می‌کند تا ژن‌ها را تغییر دهید و شما می‌توانید بدن را به گونه‌ای مهندسی کنید که از داخل ، خود را درمان کند.

  شاون گریفین: این یک مطالعه‌ی آزمایشگاهی بسیار مهیج است که نشان می‌دهد HIV می‌تواند از دی‌ان‌ای سلول‌های سیستم ایمنی بدن انسان پاک شود.

  ما امیدواریم تا تحقیقات بعدی بتوانند کاهشی از مقدار ویروس را در افرادی که با HIV زندگی می‌کنند مانند آنچه در آزمایشگاه مشخص شد، نشان دهد.

  این مطالعات در مجله‌ی Nature منتشر شده است.

  منبع: ، ترجمه شده از تلگراف

  نوشته اولین بار در پدیدار شد.

  درمان ایدز تا ۳ سال دیگر ممکن خواهد شد

  خرید بک لینک

  فانتزی

  Permalink Filed under: آلرژی و تغذیه Tags: , , , , , , , , , , , , دیدگاه‌ها برای درمان ایدز تا ۳ سال دیگر ممکن خواهد شد بسته هستند
 
WP_Lime_Slice

آخرین دیدگاه‌ها

  مدیر: