• 16جولای

  حل مشکل زیپ گیرکرده لباس

  📝 پاورقی های آشپزباشی
  #خانه_داری ، شماره ۱۴۳

  تقریباً کسی وجود ندارد که بتواند ادعا کند تا به حال با زیپ گیر کرده ی هیچ لباسی سر و کله نزده است ! این بار اگر با همچین مسأله ای مواجه شدید، نوک مداد را روی دندانه های زیپ بکشید. گرافیت باعث می شود تا زیپ روی دندانه ها بلغزد و مشکل حل شود.

  @ashpazbashy_com

  نوشته اولین بار در پدیدار شد.

  حل مشکل زیپ گیرکرده لباس

  (image) پاورقی های آشپزباشی
  #خانه_داری ، شماره ۱۴۳

  تقریباً کسی وجود ندارد که بتواند ادعا کند تا به حال با زیپ گیر کرده ی هیچ لباسی سر و کله نزده است ! این بار اگر با همچین مسأله ای مواجه شدید، نوک مداد را روی دندانه های زیپ بکشید. گرافیت باعث می شود تا زیپ روی دندانه ها بلغزد و مشکل حل شود.

  @ashpazbashy_com

  نوشته اولین بار در پدیدار شد.

  حل مشکل زیپ گیرکرده لباس

  اندروید

 
WP_Lime_Slice

آخرین دیدگاه‌ها

  مدیر: