• 14آگوست

  ارتباط گوشت قرمز و آسیب کلیه

  گزارشی جدید نشان داد، در بین افرادی که در سنگاپور به طور متوسط برای ۱۵٫۵ سال مورد مطالعه قرار گرفتند، دریافت گوشت قرمز به شدت با افزایش خطر آسیب کلیه همراه بود. اما هیچ رابطه‌ای بین خوردن ماکیان، ماهی، تخم حیوانات یا محصولات لبنی با چنین آسیب‌هایی مشاهده نشد و حتی به نظر رسید که سویا و حبوبات مقداری حالت حفاظت کننده داشتند.
  مطالعه‌ای جدید نشان داد که خوردن گوشت قرمز می‌تواند خطر آسیب به کلیه را در عموم افراد افزایش دهد و گه گاه، جایگزین کردن گوشت قرمز با سایر منابع پروتئین می‌تواند به شکل چشمگیری از این خطر بکاهد. این یافته‌ها در نسخه‌ی آینده‌ی نشریه‌ی JASN منتشر خواهد شد.
  تعداد روزافزونی از افراد به بیماری‌های مزمن کلیوی (CKD) مبتلا می‌شوند و بیماری بسیاری از آن‌ها آن قدر پیشرفته می‌شود که به مرحله‌ی نهایی بیماری کلیوی (ESRD) می‌رسد و نیازمند به دیالیز یا پیوند کلیه می‌شوند. راهکار‌های موجود حال حاضر، توصیه می‌کنند که مقدار دریافت پروتئین خوراکی خود را محدود کنید تا بتوانید وضعیت CKD را مدیریت و روند رسیدن به ESPRD را کند کنید؛ با این حال مدارک محدودی وجود دارد که نشان دهد، محدود کردن مجموع پروتئینی که می‌خورید یا تحدید منابع پروتئین دریافتی بتواند به شکل عمومی، تضعیف عملکرد را کاهش دهد.
  برای آزمایش ارتباط بین خوردن از منابع اصلی پروتئین و عملکرد کلیه، تیمی به رهبری وون-پوآی کوه، داده‌های مطالعات سلامتی انجام شده در سنگاپور که از ۶۳۲۵۷ نفر تشکیل شده بود را مورد بررسی قرار دادند. در این جامعه‌ی مورد بررسی، ۹۷٪ از گوشت قرمزی که خورده می‌شد از خوک بود. سایر منابع غذایی پروتئین از ماکیان، ماهی/موجودات دریایی، تخم حیوانات، محصولات لبنی، سویا و حبوبات تشکیل می‌شد.
  بعد از دنبال کردن پرونده‌ی آن‌ها به مدت ۱۵٫۵ سال به طور میانگین، محققین دریافتند که خوردن گوشت قرمز، بسته به میزانی که خورده شود، خطر ESRD را افزایش می‌دهد. افرادی که بیشترین مصرف گوشت قرمز را داشتند (چارک بالایی)، در مقایسه با افرادی که کمترین میزان مصرف گوشت قرمز را داشتند (چارک پایینی)، ۴۰٪ افزایش خطر در شکل گیری ESRD را تجربه کردند. هیچ رابطه‌ای در مصرف گوشت ماکیان، ماهی، تخم حیوانات یا محصولات لبنی مشاهده نشد، در حالی که به نظر می‌رسد که سویا و حبوبات مقداری حفاظت با خود به همراه داشته باشند. جایگزینی یک وعده گوشت قرمز با سایر منابع پروتئین، خطر ESRD را تا ۶۲٪ کاهش داد.
  دکتر کوه گفت: ما این مطالعات را آغاز کردیم تا بدانیم که چه توصیه‌هایی مناسب افراد مبتلا به CKD یا عموم افرادی که نگران سلامتی کلیه‌های خود با توجه منابع پروتئینی که از آن تغذیه می‌کنند، می باشد.  یافته‌های ما نشان داد که این افراد هنوز هم می‌توانند پروتئین بخورند، اما باید از منابعی که پایه‌ی گیاهی دارند تغذیه کنند. با این حال اگر هنوز هم ترجیح می‌دهند که گوشت بخورند، ماهی، موجودات آبزی و ماکیان جایگزین‌های بهتری نسبت به گوشت قرمز هستند.

   

  منبع : آشپزباشی ، نرجمه شده از Science daily

  نوشته اولین بار در پدیدار شد.

  ارتباط گوشت قرمز و آسیب کلیه

  گزارشی جدید نشان داد، در بین افرادی که در سنگاپور به طور متوسط برای ۱۵٫۵ سال مورد مطالعه قرار گرفتند، دریافت گوشت قرمز به شدت با افزایش خطر آسیب کلیه همراه بود. اما هیچ رابطه‌ای بین خوردن ماکیان، ماهی، تخم حیوانات یا محصولات لبنی با چنین آسیب‌هایی مشاهده نشد و حتی به نظر رسید که سویا و حبوبات مقداری حالت حفاظت کننده داشتند.
  مطالعه‌ای جدید نشان داد که خوردن گوشت قرمز می‌تواند خطر آسیب به کلیه را در عموم افراد افزایش دهد و گه گاه، جایگزین کردن گوشت قرمز با سایر منابع پروتئین می‌تواند به شکل چشمگیری از این خطر بکاهد. این یافته‌ها در نسخه‌ی آینده‌ی نشریه‌ی JASN منتشر خواهد شد.
  تعداد روزافزونی از افراد به بیماری‌های مزمن کلیوی (CKD) مبتلا می‌شوند و بیماری بسیاری از آن‌ها آن قدر پیشرفته می‌شود که به مرحله‌ی نهایی بیماری کلیوی (ESRD) می‌رسد و نیازمند به دیالیز یا پیوند کلیه می‌شوند. راهکار‌های موجود حال حاضر، توصیه می‌کنند که مقدار دریافت پروتئین خوراکی خود را محدود کنید تا بتوانید وضعیت CKD را مدیریت و روند رسیدن به ESPRD را کند کنید؛ با این حال مدارک محدودی وجود دارد که نشان دهد، محدود کردن مجموع پروتئینی که می‌خورید یا تحدید منابع پروتئین دریافتی بتواند به شکل عمومی، تضعیف عملکرد را کاهش دهد.
  برای آزمایش ارتباط بین خوردن از منابع اصلی پروتئین و عملکرد کلیه، تیمی به رهبری وون-پوآی کوه، داده‌های مطالعات سلامتی انجام شده در سنگاپور که از ۶۳۲۵۷ نفر تشکیل شده بود را مورد بررسی قرار دادند. در این جامعه‌ی مورد بررسی، ۹۷٪ از گوشت قرمزی که خورده می‌شد از خوک بود. سایر منابع غذایی پروتئین از ماکیان، ماهی/موجودات دریایی، تخم حیوانات، محصولات لبنی، سویا و حبوبات تشکیل می‌شد.
  بعد از دنبال کردن پرونده‌ی آن‌ها به مدت ۱۵٫۵ سال به طور میانگین، محققین دریافتند که خوردن گوشت قرمز، بسته به میزانی که خورده شود، خطر ESRD را افزایش می‌دهد. افرادی که بیشترین مصرف گوشت قرمز را داشتند (چارک بالایی)، در مقایسه با افرادی که کمترین میزان مصرف گوشت قرمز را داشتند (چارک پایینی)، ۴۰٪ افزایش خطر در شکل گیری ESRD را تجربه کردند. هیچ رابطه‌ای در مصرف گوشت ماکیان، ماهی، تخم حیوانات یا محصولات لبنی مشاهده نشد، در حالی که به نظر می‌رسد که سویا و حبوبات مقداری حفاظت با خود به همراه داشته باشند. جایگزینی یک وعده گوشت قرمز با سایر منابع پروتئین، خطر ESRD را تا ۶۲٪ کاهش داد.
  دکتر کوه گفت: ما این مطالعات را آغاز کردیم تا بدانیم که چه توصیه‌هایی مناسب افراد مبتلا به CKD یا عموم افرادی که نگران سلامتی کلیه‌های خود با توجه منابع پروتئینی که از آن تغذیه می‌کنند، می باشد.  یافته‌های ما نشان داد که این افراد هنوز هم می‌توانند پروتئین بخورند، اما باید از منابعی که پایه‌ی گیاهی دارند تغذیه کنند. با این حال اگر هنوز هم ترجیح می‌دهند که گوشت بخورند، ماهی، موجودات آبزی و ماکیان جایگزین‌های بهتری نسبت به گوشت قرمز هستند.

   

  منبع : آشپزباشی ، نرجمه شده از Science daily

  نوشته اولین بار در پدیدار شد.

  ارتباط گوشت قرمز و آسیب کلیه

  خبرگذاری خوزستان

  Permalink Filed under: آلرژی و تغذیه Tags: , , , , , , , , , , , , دیدگاه‌ها برای ارتباط گوشت قرمز و آسیب کلیه بسته هستند