• 18نوامبر

  دلایل سقط جنین چیست؟

  پذیرش مسئولیت فرزند کار ساده ای نیست اما خب یک نوزاد می‌تواند زندگی تان را پر از شادی کند. سه ماهه اول بارداری دوران بسیار حساسی است و در بسیاری از اورژانس‌ های بارداری مربوط به سقط و حاملگی خارج رحمی در این بازه زمانی اتفاق می‌افتد، اما از هفته ۱۶ به بعد احتمال بروز خطر کاهش می ‌یابد چون تا این زمان اندام‌ های جنین، قلب و مغز او تا حدی شکل گرفته است.

  دلایل سقط جنین چیست؟

  پذیرش مسئولیت فرزند کار ساده ای نیست اما خب یک نوزاد می‌تواند زندگی تان را پر از شادی کند. سه ماهه اول بارداری دوران بسیار حساسی است و در بسیاری از اورژانس‌ های بارداری مربوط به سقط و حاملگی خارج رحمی در این بازه زمانی اتفاق می‌افتد، اما از هفته ۱۶ به بعد احتمال بروز خطر کاهش می ‌یابد چون تا این زمان اندام‌ های جنین، قلب و مغز او تا حدی شکل گرفته است.

  دلایل سقط جنین چیست؟

  تلگرام نارنجی

 
WP_Lime_Slice

آخرین دیدگاه‌ها

  مدیر: