• 11جولای

  به هنگام گرسنگی تصمیم نگیرید!

  محققین سوئدی، هورمونی را کشف کردند که به هنگام گرسنگی تولید می‌شود و در منطق و قدرت تصمیم گیری فرد اختلال ایجاد می‌کند. موش‌هایی که به آن‌ها هورمون گرلین داده شد، تحریک پذیر شدند.
  هر کس به میزانی دچار تکانشگری است، و این میزان می‌تواند نسبت به شرایط مختلف تغییر کند.
  صرف نظر کردن از چیزی لذت بخش در حال، برای دست یابی به چیز بهتری در آینده، نشان دهنده‌ی کنترل است. این عمل که خویشتنداری خوانده می‌شود، به عنوان رفتاری مخالف تکانشگرانه شناخته می‌شود.
  تکانشگری را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: عمل تکانشگرانه، یعنی ناتوانی از بازداشتن خود از انجام یک عمل فیزیکی؛ و انتخاب تکانشگرانه، یا همان ناتوانی در به تاخیر انداختن لذت.
  با این که بیشتر افراد می‌توانند تا حد نیاز، تحریکاتشان را کنترل کنند، اما تکانشگری یک عامل مهم در بسیاری از موارد مانند ADHD، OCD، اختلال در و سومصرف مواد مخدر است.
  این ارتباط تکانشگری با انواع اختلالات روانی، آن را به یک زمینه‌ی مطالعاتی مهم تبدیل می‌کند.
  مطالعات پیشین، ارتباطی بین تشویق کردن با غذا، و تکانشگری یافتند. با این حال، مکانیزم بین آن‌ها به اثبات نرسیده است.

  گرلین چیست؟

  گرلین هورمونی است که در دستگاه گوارش تولید می‌شود و بر روی سیستم عصبی مرکزی تاثیر می‌گذارد. این هورمون وقتی آزاد می‌شود که معده خالی باشد. وقتی که معده پر شد، تولید گرلین متوقف می‌شود. گرلین بدن را برای غذا آماده می‌کند و همچنین باعث می‌شود تا سلول‌های هیپوتالاموس فرمان احساس گرسنگی دهند.
  نقش گرلین تنها به اعمال گرسنگی محدود نمی‌شود. گرلین در رفتارهای پاداشی‌ای که با غذا، الکل یا مواد مخدر همراه بودند نیز مشاهده شد.
  تیم تحقیقاتی، به موش‌ها آموختند تا یک سری از کارهایی را انجام دهند که به محققان اجازه می‌داد تا رفتارهای تکانشگرانه را اندازه بگیرند. اولین کاری که به موش‌ها آموختند، «برو/نرو» نام داشت که با آن توانایی موش‌ها در مهار کردن واکنش‌ها را اندازه گرفتند.
  موش‌ها آموزش دیدند تا یا یک اهرم را فشار دهند و پاداش بگیرند – که به آن علامت «برو» گفته شد – و یا به علت فشار ندادن اهرم پاداش می‌گرفتند – به عنوان علامت «نرو». «برو» یا «نرو» با یک علامت شنیداری (یک نور یا یک بوق) مشخص می‌شد.
  آزمایش دوم،«تقویت افتراقی میزان کم» (differential reinforcement of low rate) نام داشت. در این آزمایش، اگر موش‌ها می‌توانستند واکنشی را برای مدت زمانی معین ادامه دهند، به آن‌ها مقداری غذا به عنوان پاداش می‌دادند.
  مرحله‌ی سوم، «تخفیف تاخیر» نام داشت و توانایی خویشتنداری موش‌ها را اندازه می‌گرفت. در این آزمایش، دو اهرم در اختیار موش‌ها قرار گرفت. یکی از اهرم‌ها به محض فشار داده شدن یک تکه غذا می‌انداخت. اهرم دیگر پس از مدتی از فشار داده شدن ۴ قطعه غذا می‌انداخت.
  اگر اهرم اول فشار داده می‌شد، اهرم دوم قفل می‌شد. به این صورت موش‌ها می‌فهمیدند تا باید با تحریک درونیشان مقابله کنند تا پاداش بیشتری را دریافت کنند.

  گرلین و تکانشگری

  در طی این آزمایش، گرلین به صورت مستقیم در مغز موش‌ها تزریق شد و شرایط گرسنگی را برای حیوانات شبیه سازی کرد.
  همانطور که انتظار می‌رفت، تزریق انجام شده باعث شد تا موش‌ها نتوانند در مقابل فشار دادن اهرم در هر ۳ آزمایش مقاومت کنند. به بیانی دیگر، تکانشگری افزایش یافت.
  در واقع، در آزمایش «برو/نرو»، وقتی تزریق در مغزشان انجام شد، احتمال فشار دادن اهرم توسط موش‌ها در وضعیت نرو، ۳ برابر بیشتر بود.
  علاوه بر این، محققین دریافتند که اگر برای مدت کوتاهی موش‌ها گرسنه بمانند، همین نتایج تکانشگرانه به دست خواهد آمد.
  نتایج ما نشان دادند که محدود کردن تاثیرات گرلین به منطقه تگمنتوم شکمی – قسمتی از مغز که بخشی اساسی از سیستم پاداش را شکل می‌دهد – کافی بود تا تکانشگری موش‌ها را افزایش دهد. مهمتر از همه آن که، وقتی جلوی گرلین را گرفتیم، رفتارهای تکانشگرانه به شدت کاهش یافتند.
  در حال حاضر، آنتاگونیست‌های گرلین دارند مورد بررسی قرار می‌گیرند تا شاید بتوان از آن‌ها برای داروهای ضد چاقی، و کنترل مواد مخدر برای معتادان استفاده کرد.
  با بیشتر شدن اطلاعات دانسته از این هورمون شگفت انگیز، مطمئنا راه‌های درمانی جدیدی پیدا خواهد شد.اسکیبیکا امیدوار است که بتوان از گیرنده‌های گرلین مغز برای درمان اختلالات روانی‌ای که مشکلات تکانشگری شناخته می‌شوند استفاده کرد.

   

  منبع : ، ترجمه شده از Medical News Today

  نوشته اولین بار در پدیدار شد.

  به هنگام گرسنگی تصمیم نگیرید!

  محققین سوئدی، هورمونی را کشف کردند که به هنگام گرسنگی تولید می‌شود و در منطق و قدرت تصمیم گیری فرد اختلال ایجاد می‌کند. موش‌هایی که به آن‌ها هورمون گرلین داده شد، تحریک پذیر شدند.
  هر کس به میزانی دچار تکانشگری است، و این میزان می‌تواند نسبت به شرایط مختلف تغییر کند.
  صرف نظر کردن از چیزی لذت بخش در حال، برای دست یابی به چیز بهتری در آینده، نشان دهنده‌ی کنترل است. این عمل که خویشتنداری خوانده می‌شود، به عنوان رفتاری مخالف تکانشگرانه شناخته می‌شود.
  تکانشگری را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: عمل تکانشگرانه، یعنی ناتوانی از بازداشتن خود از انجام یک عمل فیزیکی؛ و انتخاب تکانشگرانه، یا همان ناتوانی در به تاخیر انداختن لذت.
  با این که بیشتر افراد می‌توانند تا حد نیاز، تحریکاتشان را کنترل کنند، اما تکانشگری یک عامل مهم در بسیاری از موارد مانند ADHD، OCD، اختلال در و سومصرف مواد مخدر است.
  این ارتباط تکانشگری با انواع اختلالات روانی، آن را به یک زمینه‌ی مطالعاتی مهم تبدیل می‌کند.
  مطالعات پیشین، ارتباطی بین تشویق کردن با غذا، و تکانشگری یافتند. با این حال، مکانیزم بین آن‌ها به اثبات نرسیده است.

  گرلین چیست؟

  گرلین هورمونی است که در دستگاه گوارش تولید می‌شود و بر روی سیستم عصبی مرکزی تاثیر می‌گذارد. این هورمون وقتی آزاد می‌شود که معده خالی باشد. وقتی که معده پر شد، تولید گرلین متوقف می‌شود. گرلین بدن را برای غذا آماده می‌کند و همچنین باعث می‌شود تا سلول‌های هیپوتالاموس فرمان احساس گرسنگی دهند.
  نقش گرلین تنها به اعمال گرسنگی محدود نمی‌شود. گرلین در رفتارهای پاداشی‌ای که با غذا، الکل یا مواد مخدر همراه بودند نیز مشاهده شد.
  تیم تحقیقاتی، به موش‌ها آموختند تا یک سری از کارهایی را انجام دهند که به محققان اجازه می‌داد تا رفتارهای تکانشگرانه را اندازه بگیرند. اولین کاری که به موش‌ها آموختند، «برو/نرو» نام داشت که با آن توانایی موش‌ها در مهار کردن واکنش‌ها را اندازه گرفتند.
  موش‌ها آموزش دیدند تا یا یک اهرم را فشار دهند و پاداش بگیرند – که به آن علامت «برو» گفته شد – و یا به علت فشار ندادن اهرم پاداش می‌گرفتند – به عنوان علامت «نرو». «برو» یا «نرو» با یک علامت شنیداری (یک نور یا یک بوق) مشخص می‌شد.
  آزمایش دوم،«تقویت افتراقی میزان کم» (differential reinforcement of low rate) نام داشت. در این آزمایش، اگر موش‌ها می‌توانستند واکنشی را برای مدت زمانی معین ادامه دهند، به آن‌ها مقداری غذا به عنوان پاداش می‌دادند.
  مرحله‌ی سوم، «تخفیف تاخیر» نام داشت و توانایی خویشتنداری موش‌ها را اندازه می‌گرفت. در این آزمایش، دو اهرم در اختیار موش‌ها قرار گرفت. یکی از اهرم‌ها به محض فشار داده شدن یک تکه غذا می‌انداخت. اهرم دیگر پس از مدتی از فشار داده شدن ۴ قطعه غذا می‌انداخت.
  اگر اهرم اول فشار داده می‌شد، اهرم دوم قفل می‌شد. به این صورت موش‌ها می‌فهمیدند تا باید با تحریک درونیشان مقابله کنند تا پاداش بیشتری را دریافت کنند.

  گرلین و تکانشگری

  در طی این آزمایش، گرلین به صورت مستقیم در مغز موش‌ها تزریق شد و شرایط گرسنگی را برای حیوانات شبیه سازی کرد.
  همانطور که انتظار می‌رفت، تزریق انجام شده باعث شد تا موش‌ها نتوانند در مقابل فشار دادن اهرم در هر ۳ آزمایش مقاومت کنند. به بیانی دیگر، تکانشگری افزایش یافت.
  در واقع، در آزمایش «برو/نرو»، وقتی تزریق در مغزشان انجام شد، احتمال فشار دادن اهرم توسط موش‌ها در وضعیت نرو، ۳ برابر بیشتر بود.
  علاوه بر این، محققین دریافتند که اگر برای مدت کوتاهی موش‌ها گرسنه بمانند، همین نتایج تکانشگرانه به دست خواهد آمد.
  نتایج ما نشان دادند که محدود کردن تاثیرات گرلین به منطقه تگمنتوم شکمی – قسمتی از مغز که بخشی اساسی از سیستم پاداش را شکل می‌دهد – کافی بود تا تکانشگری موش‌ها را افزایش دهد. مهمتر از همه آن که، وقتی جلوی گرلین را گرفتیم، رفتارهای تکانشگرانه به شدت کاهش یافتند.
  در حال حاضر، آنتاگونیست‌های گرلین دارند مورد بررسی قرار می‌گیرند تا شاید بتوان از آن‌ها برای داروهای ضد چاقی، و کنترل مواد مخدر برای معتادان استفاده کرد.
  با بیشتر شدن اطلاعات دانسته از این هورمون شگفت انگیز، مطمئنا راه‌های درمانی جدیدی پیدا خواهد شد.اسکیبیکا امیدوار است که بتوان از گیرنده‌های گرلین مغز برای درمان اختلالات روانی‌ای که مشکلات تکانشگری شناخته می‌شوند استفاده کرد.

   

  منبع : ، ترجمه شده از Medical News Today

  نوشته اولین بار در پدیدار شد.

  به هنگام گرسنگی تصمیم نگیرید!

  مهارت برتر