• 11آوریل

  فرا ارتباطی و تاثیر آن در افسردگی
  ببینیم اِشکال مکالمات زیر در کجاست: زن: کنسرت چه ساعتی شروع می شود؟ شوهر: تا ساعت هفت و نیم باید برای رفتن حاضر شده باشی. زن: برای شام چند نفر مهمان داریم؟ شوهر: نگران نباش غذا به اندازه کافی داریم. شوهر: کارت تقریبا تمام شده: زن: الان می خواهی شام بخوری؟ نحوه پرسش و پاسخ […]

  فرا ارتباطی و تاثیر آن در افسردگی

  ببینیم اِشکال مکالمات زیر در کجاست: زن: کنسرت چه ساعتی شروع می شود؟ شوهر: تا ساعت هفت و نیم باید برای رفتن حاضر شده باشی. زن: برای شام چند نفر مهمان داریم؟ شوهر: نگران نباش غذا به اندازه کافی داریم. شوهر: کارت تقریبا تمام شده: زن: الان می خواهی شام بخوری؟ نحوه پرسش و پاسخ […]
  فرا ارتباطی و تاثیر آن در افسردگی

  بک لینک رنک 6

  Permalink Filed under: آلرژی و تغذیه Tags: , , , , , , , , , , , , دیدگاه‌ها برای فرا ارتباطی و تاثیر آن در افسردگی بسته هستند