• 12مه

  نور افتاب را فراموش نکنید

  📝 پاورقی های آشپزباشی
  #سلامتی، شماره ۷۴

  💡استفاده از نور آفتاب اهمیت فراوان دارد و در سلامتی بسیار مؤثر است. اما در عین حال زیاده روی در این امر عوارض نامطلوبی را به بار می آورد و ممکن است موجب ابتلای افراد به سرطان پوست شود. در سال های اخیر کاهش لایه اوزون در ماوراء اتمسفر مطرح شده است. گفته می شود این لایه که مانند فیلتر از تابش زیاد اشعه ماوراء بنفش به زمین جلوگیری می کند و به کاهش و تابیدن زیاد اشعه مزبور می تواند برای ساکنان کره زمین خطراتی را در بر داشته باشد.بسیاری از کشور ها دستوراتی برای حفظ بدن از اشعه آفتاب را از طریق رسانه های جمعی ارائه داده اند. مثلا در استرالیا برای جلوگیری از سرطان و سایر عوارض آن برای محصلان روپوش هایی تهیه شده است که کلاه آن از تابش خورشید به گردن و چشم جلوگیری می کند. برای محافظت بدن در مقابل اشعه ماوراء بنفش خورشید کرم ها و روغن های متعددی ساخته شده که برخی از آن ها تقریباً از تأثیر زیاد هر دو نوع اشعه فوق الذکر به بدن جلوگیری می کند ولی در همه اوقات نمی توان از آن ها استفاده کرد، لذا می توان گفت بهترین طریق محفوظ نگاه داشتن بدن از افتاب زیاد استفاده سایه بان چتر، کلاه و عینک است.

  @ashpazbashy_com

  نوشته اولین بار در پدیدار شد.

  نور افتاب را فراموش نکنید

  (image) پاورقی های آشپزباشی
  #سلامتی، شماره ۷۴

  (image) استفاده از نور آفتاب اهمیت فراوان دارد و در سلامتی بسیار مؤثر است. اما در عین حال زیاده روی در این امر عوارض نامطلوبی را به بار می آورد و ممکن است موجب ابتلای افراد به سرطان پوست شود. در سال های اخیر کاهش لایه اوزون در ماوراء اتمسفر مطرح شده است. گفته می شود این لایه که مانند فیلتر از تابش زیاد اشعه ماوراء بنفش به زمین جلوگیری می کند و به کاهش و تابیدن زیاد اشعه مزبور می تواند برای ساکنان کره زمین خطراتی را در بر داشته باشد.بسیاری از کشور ها دستوراتی برای حفظ بدن از اشعه آفتاب را از طریق رسانه های جمعی ارائه داده اند. مثلا در استرالیا برای جلوگیری از سرطان و سایر عوارض آن برای محصلان روپوش هایی تهیه شده است که کلاه آن از تابش خورشید به گردن و چشم جلوگیری می کند. برای محافظت بدن در مقابل اشعه ماوراء بنفش خورشید کرم ها و روغن های متعددی ساخته شده که برخی از آن ها تقریباً از تأثیر زیاد هر دو نوع اشعه فوق الذکر به بدن جلوگیری می کند ولی در همه اوقات نمی توان از آن ها استفاده کرد، لذا می توان گفت بهترین طریق محفوظ نگاه داشتن بدن از افتاب زیاد استفاده سایه بان چتر، کلاه و عینک است.

  @ashpazbashy_com

  نوشته اولین بار در پدیدار شد.

  نور افتاب را فراموش نکنید

  خرید بک لینک

  پرس نیوز

 
WP_Lime_Slice

آخرین دیدگاه‌ها

  مدیر: