• 24آوریل

  سیگار الکترونیکی بیشتر از تنباکو به سیستم ایمنی ضرر می‌زند

  هر چه بیشتر تحقیقات پیش می‌روند، مدارک بیشتری که حاکی از امن نبودن آنچنان که تبلیغاتشان ادعا می‌کنند، به دست می‌آید. مطالعات جدید نشان می‌دهند که طعم دهننده‌هایی که توسط سازمان دارو و غذای آمریکا «سالم» شناخته می‌شوند بهتر است در دخانیات استفاده نشوند.

  سیگار سالانه بیش از ۴۸۰۰۰۰ نفر را در آمریکا به دست مرگ می‌دهد. از وقتی که سیگارهای الکترونیکی به بازار عرضه شدند، بسیاری از افراد آن را به عنوان جایگزینی کم خطرتر برگزیدند. چون مصرف کنندگانش آن چه می‌خوانند را به داخل ریه‌های خود نمی‌کشند.

  اما هرچه محققین بیشتر در محتویات سیگار الکترونیکی تحقیق می‌کنند، بیشتر پی می‌برند که بعضی از آن‌ها می‌تواند به خطرناکی تنباکو باشد.

  محققین دانشگاه UNC مطالعاتی را بر روی محصولات دخانی جدید که یکی از آن‌ها سیگار الکترونیکی است انجام دادند.

  از قبل می‌دانستیم که سیگار کشیدن، به شدت به واکنش ایمنی سیستم تنفسی توسط سلول‌های مخاطی آسیب می‌رساند اما در حال حاضر، محققین، بررسی تاثیر مواد شیمیایی داخل سیگار الکترونیکی را بر واکنش‌های سیستم ایمنی در مجاری تنفسی فرد سیگاری در مرکز توجه قرار داده‌اند.

  طعم دهنده‌های سیگار الکترونیکی برای ریه «سالم» نیستند

  محققین یاد آور شدند، برچسب سلامتی که سازمان FDA آمریکا به طعم دهنده‌های مورد استفاده در سیگارهای الکترونیکی داده است، برای خوردن آن است ولی شکل مصرف آن‌ها در سیگار الکترونیکی با فرو بردن در ریه است که اثرات مخربش مورد بررسی قرار نگرفته است.

  محققین توضیح دادند که:

  سیستم گوارشی و سیستم تنفسی بسیار متفاوت‌اند. معده‌ی ما سرشار از اسید و آنزیم‌هایی است که غذا را تجزیه می‌کنند و می‌توانند از پس مواد شیمیایی بربیایند. این محیط بسیار با سیستم تنفسی متفاوت است. اما به سادگی می‌توانیم بگوییم که نمی‌دانیم سیگار الکترونیک بر ریه‌ها چه تاثیری خواهند داشت – البته اگر تاثیری داشته باشند.

  محققین،‌ تحقیقات خود را بر روی افرادی که سیگار الکترونیکی با طعم دارچین می‌کشیدند انجام دادند و تاثیرات سینامالدهید – ماده‌ای که طعم دارچین به سیگار الکترونیکی می‌دهد – را بر ریه‌ها بررسی کردند.

  نتایج نشان داد، مایعی از سینامالدهید که در سیگار الکترونیکی به کار رفته است، تاثیر منفی بر سلول‌های بافت پوششی می‌گذارد که این تاثیر می‌تواند منجر به آغاز زنجیره‌ای از مکانیسم‌های سلولی بشود که به واکنش تخریب سیستم ایمنی در ریه برسد.

  محققین توضیح دادند که: این مواد شیمیایی، کاربرد سلول‌های ایمنی دستگاه تنفسی مانند ماکروفاژها ، کشنده‌های طبیعی و نوتروفیل‌ها را تضعیف می‌کند.

  تاثیرات منفی سیگار الکترونیکی بر سیستم ایمنی تنفسی

  محققین همچنین از لایه‌ی پوششی درونی بافت مخاط بینی افراد سیگاری، غیرسیگاری و آن‌هایی که از سیگار الکرونیکی استفاده می‌کردند نمونه برداری کردند تا تغییر در بیان ۶۰۰ ژن* موجود در سیستم ایمنی را بررسی کنند.

  سپس مایع مخاطی بینی، ادرار و نمونه خونی افراد مورد آزمایش را بررسی کردند تا تغییر در ژنتیک و نشانگر‌های پروتئومیک تنباکو و نیکوتین و علائم دیگر التهاب و واکنش‌های سیستم ایمنی را مشاهده کنند.

  در کسانی که سیگار‌های سنتی می‌کشند، آثاری مبنی بر سرکوب چندین ژن امنیتی در مخاط بینیشان دیدند.

  در کسانی که از سیگار الکترونیکی استفاده می‌کنند،‌همان تغییرات نیز مشاهده شد و حتی ژن‌های امنیتی بیشتری سرکوب شدند. یافته‌ها حاکی از آن بود که تاثیر سیگارهای الکترونیکی بر سیستم واکنش‌های امنیتی مخاط تنفسی، وسیع‌تر از سیگارهای سنتی است.

  قدم بعدی در یافتن تاثیر طولانی مدت مواد شیمیایی بر استفاده کنندگان از سیگارهای الکترونیکی، مطالعات درون جانداری و درون کشتگاهی است. این مطالعات بر سرکوب سیستم ایمنی در مخاط سیستم تنفسی و تاثیر مایعات طعم دهنده‌ی دارچین متمرکز خواهند بود.

  *بیان ژن: فرایندی است که در آن اطلاعات درون ژن استفاده می‌شود تا یک محصول کاربردی از آن بدست آید

  منبع: ، ترجمه شده از مدیکال نیوز

  نوشته اولین بار در پدیدار شد.

  سیگار الکترونیکی بیشتر از تنباکو به سیستم ایمنی ضرر می‌زند

  هر چه بیشتر تحقیقات پیش می‌روند، مدارک بیشتری که حاکی از امن نبودن آنچنان که تبلیغاتشان ادعا می‌کنند، به دست می‌آید. مطالعات جدید نشان می‌دهند که طعم دهننده‌هایی که توسط سازمان دارو و غذای آمریکا «سالم» شناخته می‌شوند بهتر است در دخانیات استفاده نشوند.

  سیگار سالانه بیش از ۴۸۰۰۰۰ نفر را در آمریکا به دست مرگ می‌دهد. از وقتی که سیگارهای الکترونیکی به بازار عرضه شدند، بسیاری از افراد آن را به عنوان جایگزینی کم خطرتر برگزیدند. چون مصرف کنندگانش آن چه می‌خوانند را به داخل ریه‌های خود نمی‌کشند.

  اما هرچه محققین بیشتر در محتویات سیگار الکترونیکی تحقیق می‌کنند، بیشتر پی می‌برند که بعضی از آن‌ها می‌تواند به خطرناکی تنباکو باشد.

  محققین دانشگاه UNC مطالعاتی را بر روی محصولات دخانی جدید که یکی از آن‌ها سیگار الکترونیکی است انجام دادند.

  از قبل می‌دانستیم که سیگار کشیدن، به شدت به واکنش ایمنی سیستم تنفسی توسط سلول‌های مخاطی آسیب می‌رساند اما در حال حاضر، محققین، بررسی تاثیر مواد شیمیایی داخل سیگار الکترونیکی را بر واکنش‌های سیستم ایمنی در مجاری تنفسی فرد سیگاری در مرکز توجه قرار داده‌اند.

  طعم دهنده‌های سیگار الکترونیکی برای ریه «سالم» نیستند

  محققین یاد آور شدند، برچسب سلامتی که سازمان FDA آمریکا به طعم دهنده‌های مورد استفاده در سیگارهای الکترونیکی داده است، برای خوردن آن است ولی شکل مصرف آن‌ها در سیگار الکترونیکی با فرو بردن در ریه است که اثرات مخربش مورد بررسی قرار نگرفته است.

  محققین توضیح دادند که:

  سیستم گوارشی و سیستم تنفسی بسیار متفاوت‌اند. معده‌ی ما سرشار از اسید و آنزیم‌هایی است که غذا را تجزیه می‌کنند و می‌توانند از پس مواد شیمیایی بربیایند. این محیط بسیار با سیستم تنفسی متفاوت است. اما به سادگی می‌توانیم بگوییم که نمی‌دانیم سیگار الکترونیک بر ریه‌ها چه تاثیری خواهند داشت – البته اگر تاثیری داشته باشند.

  محققین،‌ تحقیقات خود را بر روی افرادی که سیگار الکترونیکی با طعم دارچین می‌کشیدند انجام دادند و تاثیرات سینامالدهید – ماده‌ای که طعم دارچین به سیگار الکترونیکی می‌دهد – را بر ریه‌ها بررسی کردند.

  نتایج نشان داد، مایعی از سینامالدهید که در سیگار الکترونیکی به کار رفته است، تاثیر منفی بر سلول‌های بافت پوششی می‌گذارد که این تاثیر می‌تواند منجر به آغاز زنجیره‌ای از مکانیسم‌های سلولی بشود که به واکنش تخریب سیستم ایمنی در ریه برسد.

  محققین توضیح دادند که: این مواد شیمیایی، کاربرد سلول‌های ایمنی دستگاه تنفسی مانند ماکروفاژها ، کشنده‌های طبیعی و نوتروفیل‌ها را تضعیف می‌کند.

  تاثیرات منفی سیگار الکترونیکی بر سیستم ایمنی تنفسی

  محققین همچنین از لایه‌ی پوششی درونی بافت مخاط بینی افراد سیگاری، غیرسیگاری و آن‌هایی که از سیگار الکرونیکی استفاده می‌کردند نمونه برداری کردند تا تغییر در بیان ۶۰۰ ژن* موجود در سیستم ایمنی را بررسی کنند.

  سپس مایع مخاطی بینی، ادرار و نمونه خونی افراد مورد آزمایش را بررسی کردند تا تغییر در ژنتیک و نشانگر‌های پروتئومیک تنباکو و نیکوتین و علائم دیگر التهاب و واکنش‌های سیستم ایمنی را مشاهده کنند.

  در کسانی که سیگار‌های سنتی می‌کشند، آثاری مبنی بر سرکوب چندین ژن امنیتی در مخاط بینیشان دیدند.

  در کسانی که از سیگار الکترونیکی استفاده می‌کنند،‌همان تغییرات نیز مشاهده شد و حتی ژن‌های امنیتی بیشتری سرکوب شدند. یافته‌ها حاکی از آن بود که تاثیر سیگارهای الکترونیکی بر سیستم واکنش‌های امنیتی مخاط تنفسی، وسیع‌تر از سیگارهای سنتی است.

  قدم بعدی در یافتن تاثیر طولانی مدت مواد شیمیایی بر استفاده کنندگان از سیگارهای الکترونیکی، مطالعات درون جانداری و درون کشتگاهی است. این مطالعات بر سرکوب سیستم ایمنی در مخاط سیستم تنفسی و تاثیر مایعات طعم دهنده‌ی دارچین متمرکز خواهند بود.

  *بیان ژن: فرایندی است که در آن اطلاعات درون ژن استفاده می‌شود تا یک محصول کاربردی از آن بدست آید

  منبع: ، ترجمه شده از مدیکال نیوز

  نوشته اولین بار در پدیدار شد.

  سیگار الکترونیکی بیشتر از تنباکو به سیستم ایمنی ضرر می‌زند

  پسورد نود 32

  عکس

  Permalink Filed under: آلرژی و تغذیه Tags: , , , , , , , , , , , , دیدگاه‌ها برای سیگار الکترونیکی بیشتر از تنباکو به سیستم ایمنی ضرر می‌زند بسته هستند