• 07نوامبر

  ردپای شیرین کننده‌های مصنوعی در خون

  مطالعه‌ی جدیدی که انجام شد، مقدار جذب شیرین کننده‌های مصنوعی را در جریان خون کودکان و بزرگسالان  بعد از نوشیدن یک قوطی نوشابه اندازه گرفت.
  تیم تحقیقاتی، شیرین کننده‌های مصنوعی سوکرالوز و اسسولفام پتاسیم را اندازه گرفت. این شیرین کننده‌های مصنوعی در غذاها و نوشیدنی‌های صنعتی بسیاری یافت می‌شوند. اخیرا ، علاوه بر این شیرین کننده‌های مصنوعی، به ساخارین و آسپارتام هم توجه بسیاری شده است، چرا که فهمیده‌ایم که آن‌ها، مواد شیمیایی خنثی‌ای نیستند که تنها طعم شیرین داشته باشند، بلکه مواد فعالی هستند که بر متابولیسم ما تاثیر می‌گذارند.
  جدا از آن که استفاده از آن‌ها تحت ضوابط ، توسط FDA اجازه داده شده است، اما هنوز هم نگرانی‌ها نسبت به امنیت آن‌ها و مخصوصا تاثیر بلند مدتشان باقی است. استفاده از شیرین کننده‌های مصنوعی در تمام دنیا رو به افزایش است؛ به خاطر آن که پذیرفته‌ایم که مصرف زیاد شکر، مشکلات سلامتی مختلفی را مانند چاقی و دیابت به همراه دارد. از این رو، صنایع غذایی به تقاضای مشتریان این گونه پاسخ داد که به شکل فزاینده‌ای شکر را با شیرین کننده‌های مصنوعی جایگزین کردند تا بتوانند محصولات خوشمزه‌ای را با مقدار شکر کمتر تولید کنند. بیشتر مشتریان توقع دارند که در نتیجه‌ی استفاده از شیرین کننده‌های طبیعی، وزنشان کاهش یابد (چون کالری کمتری دارند یا اصلا کالری ندارند)، اما به شکل متناقضی، خلاف آن می‌تواند رخ دهد.
  با توجه به این پیش زمینه، محققان مطالعه‌ای را انجام دادند تا مسیر بررسی‌های گذشته‌ای را که در زمینه‌ی غلظت سوکرالوز و اسسولفام پتاسیم در پلاسمای خون انجام شده است را ادامه دهند. غلظت شیرین کننده‌های مصنوعی در بین بزرگسالان، بعد از خوردن دوزهای مختلفی از سوکرالوز، با یا بدون اسسولفام پتاسیم، اندازه گیری شد. خوردن سوکرالوز، هم به شکل نوشابه‌های رژیمی و هم به شکل حل شده در آب گاز دار یا آب خالی انجام شد. سپس، نتایجی که از بزرگسالان به دست آمده بود، با اندازه گیری‌های انجام شده در کودکان مقایسه شد.
  این مطالعه با ۲۲ بزرگسال با سن بین ۱۸ تا ۴۵ سال و ۱۱ کودک در بازه‌ی بین ۶ تا ۱۲ سال انجام شد. این افراد هیچ بیماری شناخته شده‌ای نداشتند و از هیچ شکل دارویی استفاده نمی‌کردند. شکل انجام این مطالعه توسط سازمان NIDDK تایید شده بود.
  نتایج این مطالعه نشان داد که در مقایسه با بزرگسالان، غلظت سوکرالوز در پلاسمای کودکان بعد از خوردن یک قوطی ۱۲ اونسی ، دو برابر بیشتر بود. همین تیم تحقیقاتی در گذشته دریافته بودند که این شیرین کننده‌های مصنوعی، در شیر مادری که از محصولاتی دریافت کرده باشد، مانند غذا، نوشیدنی، دارو یا هر محصول دیگری که شیرین کننده‌ی مصنوعی دارد، نیز وجود خواهد داشت. از آن جایی که کلیه‌ی نوزادان، توانایی کمتری در پاک سازی مواد از جریان خونشان دارد، (فیلتراسیون گلوموری تا دو سالگی در حال افزایش است)، نویسندگان این مقاله گمان می‌کنند که سطح شیرین کننده‌های مصنوعی در خون نوزادان می‌تواند به نسبت بیشتر باشد.
  این نتایج مهم هستند، چرا که اگر فرد در اوایل زندگی در معرض شیرین کننده‌های مصنوعی قرار بگیرد، می‌تواند در مزه‌ای که در آینده ترجیح خواهد داد تاثیر بگذارد و از نظر تغذیه و متابولیکی، سرنوشت او را دگرگون کند. از آن جایی که می‌دانیم که کودکان، شیرینی را بیشتر از بزرگسالان ترجیح می‌دهند، نسبت به شیرینی قوی‌ای که شرین کننده‌های مصنوعی ارائه می‌دهند، بسیار آسیب پذیر هستند.
  یافته‌های این مطالعه، این حقیقت را روشن کرد که بعضی از افراد، مقدار نسبتا کمی از شیرین کننده‌های مصنوعی را جذب می‌کنند، در حالی که بعضی دیگر می‌توانند مقدار بسیار زیادی را جذب کنند. در کل، این مطالعه می‌تواند به دیگران کمک کند تا تحقیقات اساسی آتی را به گونه‌ای طراحی و اعمال کنند که کاری که شیرین کننده‌های مصنوعی با سلامت ما انجام می‌دهند را بهتر درک کنیم.

  نوشته اولین بار در پدیدار شد.

  ردپای شیرین کننده‌های مصنوعی در خون

  مطالعه‌ی جدیدی که انجام شد، مقدار جذب شیرین کننده‌های مصنوعی را در جریان خون کودکان و بزرگسالان  بعد از نوشیدن یک قوطی نوشابه اندازه گرفت.
  تیم تحقیقاتی، شیرین کننده‌های مصنوعی سوکرالوز و اسسولفام پتاسیم را اندازه گرفت. این شیرین کننده‌های مصنوعی در غذاها و نوشیدنی‌های صنعتی بسیاری یافت می‌شوند. اخیرا ، علاوه بر این شیرین کننده‌های مصنوعی، به ساخارین و آسپارتام هم توجه بسیاری شده است، چرا که فهمیده‌ایم که آن‌ها، مواد شیمیایی خنثی‌ای نیستند که تنها طعم شیرین داشته باشند، بلکه مواد فعالی هستند که بر متابولیسم ما تاثیر می‌گذارند.
  جدا از آن که استفاده از آن‌ها تحت ضوابط ، توسط FDA اجازه داده شده است، اما هنوز هم نگرانی‌ها نسبت به امنیت آن‌ها و مخصوصا تاثیر بلند مدتشان باقی است. استفاده از شیرین کننده‌های مصنوعی در تمام دنیا رو به افزایش است؛ به خاطر آن که پذیرفته‌ایم که مصرف زیاد شکر، مشکلات سلامتی مختلفی را مانند چاقی و دیابت به همراه دارد. از این رو، صنایع غذایی به تقاضای مشتریان این گونه پاسخ داد که به شکل فزاینده‌ای شکر را با شیرین کننده‌های مصنوعی جایگزین کردند تا بتوانند محصولات خوشمزه‌ای را با مقدار شکر کمتر تولید کنند. بیشتر مشتریان توقع دارند که در نتیجه‌ی استفاده از شیرین کننده‌های طبیعی، وزنشان کاهش یابد (چون کالری کمتری دارند یا اصلا کالری ندارند)، اما به شکل متناقضی، خلاف آن می‌تواند رخ دهد.
  با توجه به این پیش زمینه، محققان مطالعه‌ای را انجام دادند تا مسیر بررسی‌های گذشته‌ای را که در زمینه‌ی غلظت سوکرالوز و اسسولفام پتاسیم در پلاسمای خون انجام شده است را ادامه دهند. غلظت شیرین کننده‌های مصنوعی در بین بزرگسالان، بعد از خوردن دوزهای مختلفی از سوکرالوز، با یا بدون اسسولفام پتاسیم، اندازه گیری شد. خوردن سوکرالوز، هم به شکل نوشابه‌های رژیمی و هم به شکل حل شده در آب گاز دار یا آب خالی انجام شد. سپس، نتایجی که از بزرگسالان به دست آمده بود، با اندازه گیری‌های انجام شده در کودکان مقایسه شد.
  این مطالعه با ۲۲ بزرگسال با سن بین ۱۸ تا ۴۵ سال و ۱۱ کودک در بازه‌ی بین ۶ تا ۱۲ سال انجام شد. این افراد هیچ بیماری شناخته شده‌ای نداشتند و از هیچ شکل دارویی استفاده نمی‌کردند. شکل انجام این مطالعه توسط سازمان NIDDK تایید شده بود.
  نتایج این مطالعه نشان داد که در مقایسه با بزرگسالان، غلظت سوکرالوز در پلاسمای کودکان بعد از خوردن یک قوطی ۱۲ اونسی ، دو برابر بیشتر بود. همین تیم تحقیقاتی در گذشته دریافته بودند که این شیرین کننده‌های مصنوعی، در شیر مادری که از محصولاتی دریافت کرده باشد، مانند غذا، نوشیدنی، دارو یا هر محصول دیگری که شیرین کننده‌ی مصنوعی دارد، نیز وجود خواهد داشت. از آن جایی که کلیه‌ی نوزادان، توانایی کمتری در پاک سازی مواد از جریان خونشان دارد، (فیلتراسیون گلوموری تا دو سالگی در حال افزایش است)، نویسندگان این مقاله گمان می‌کنند که سطح شیرین کننده‌های مصنوعی در خون نوزادان می‌تواند به نسبت بیشتر باشد.
  این نتایج مهم هستند، چرا که اگر فرد در اوایل زندگی در معرض شیرین کننده‌های مصنوعی قرار بگیرد، می‌تواند در مزه‌ای که در آینده ترجیح خواهد داد تاثیر بگذارد و از نظر تغذیه و متابولیکی، سرنوشت او را دگرگون کند. از آن جایی که می‌دانیم که کودکان، شیرینی را بیشتر از بزرگسالان ترجیح می‌دهند، نسبت به شیرینی قوی‌ای که شرین کننده‌های مصنوعی ارائه می‌دهند، بسیار آسیب پذیر هستند.
  یافته‌های این مطالعه، این حقیقت را روشن کرد که بعضی از افراد، مقدار نسبتا کمی از شیرین کننده‌های مصنوعی را جذب می‌کنند، در حالی که بعضی دیگر می‌توانند مقدار بسیار زیادی را جذب کنند. در کل، این مطالعه می‌تواند به دیگران کمک کند تا تحقیقات اساسی آتی را به گونه‌ای طراحی و اعمال کنند که کاری که شیرین کننده‌های مصنوعی با سلامت ما انجام می‌دهند را بهتر درک کنیم.

  نوشته اولین بار در پدیدار شد.

  ردپای شیرین کننده‌های مصنوعی در خون

 
WP_Lime_Slice

آخرین دیدگاه‌ها

  مدیر:

  .

  بک لینک
  افزايش بازديد گوگل
  آپدیت نود 32
  سئو
  ترمیم مو
  خرید کتراک
  لانولین
  گلوتن ذرت
  روغن آرگان
  بهترین جراح بینی در تهران
  online roulette
  Emergency locksmith
  ثبت شركت
  خرید vpn ساکس
  خرید اکانت اسپاتیفای
  فروش ایزوله سویا
  پارتیشن شیشه ای
  ثبت شركت
  تشخیص ترکیدگی لوله
  تعمیر برد ظرفشویی
  وان ایکس بت
  مدرک فروشی
  طلسم یهودی
  خرید مدرک
  اموزش طلسم
  فروش مدرک معتبر
  چک آنلاین
  خرید مدرک دکترا با استعلام
  خرید پروانه داروخانه
  فروش دکترا
  درباره اهل سنت ایران
  فروش مدرک تحصیلی با استعلام
  مدرک فروشی
  وان ایکس بت
  ناز چت
  مخزن طبرستان
  قفس حمل مرغ زنده
  خرید ممبر واقعی تلگرام
  ممبر واقعی
  خرید ممبر ارزان کانال
  طراحی پیج
  تبلیغات در مشهد
  آژانس دیجیتال مارکتینگ در مشهد
  buy telegram members
  buy fake telegram subscribers
  تولید محتوا اینستاگرام
  سردخانه
  خرید آنتی ویروس
  درب آکاردئونی تهران
  متخصص زنان در شیراز
  نهال گردو کانادایی
  نهال گردو
  معتبرترین سایت پیش بینی
  نهال گردو خوشه ای
  سایت هتریک
  تعرفه ثبت دامنه
  هایفو در کرج
  دندانپزشک کودکان
  لایو بت
  میلگرد ابرکوه
  پوکر آنلاین
  abaqus project
  دیوار سبز
  تتل بت
  trade caviar
  چراغ آویز خطی
  هدست حرفه ای
  انواع میلگرد
  قیمت قوطی پروفیل
  کانال پیش‌بینی فوتبال
  بت فوروارد
  کلاس گروهی آیلتس
  تقویت سیستم ایمنی بدن
  بالکن شیشه ای
  دانلود اپلیکیشن هات بت
  دانلود اپلیکیشن حضرات