• 04سپتامبر

  توهم دیداری و شنیداری در اطفال
  چگونه می توانید مشکلات روحی و روانی اطفال پی ببریم از صحبت های فرزندتان می توانید پی به این موضوع ببرید و اجازه ندهید اختلالات روحی در این رده سنی فرزندانتان را تهدید کنند اگر فکر می کنید فرزندتان توهم دیداری و شنیداری دارد بهتر است وی را نزد روانپزشک ببرید. زنی 40 ساله و […]

  توهم دیداری و شنیداری در اطفال

  چگونه می توانید مشکلات روحی و روانی اطفال پی ببریم از صحبت های فرزندتان می توانید پی به این موضوع ببرید و اجازه ندهید اختلالات روحی در این رده سنی فرزندانتان را تهدید کنند اگر فکر می کنید فرزندتان توهم دیداری و شنیداری دارد بهتر است وی را نزد روانپزشک ببرید. زنی 40 ساله و […]
  توهم دیداری و شنیداری در اطفال

  Permalink Filed under: آلرژی و تغذیه Tags: , , , , , , , , , , , , دیدگاه‌ها برای توهم دیداری و شنیداری در اطفال بسته هستند
 
WP_Lime_Slice

آخرین دیدگاه‌ها

  مدیر: