• 11جولای

  به هنگام گرسنگی تصمیم نگیرید!

  محققین سوئدی، هورمونی را کشف کردند که به هنگام گرسنگی تولید می‌شود و در منطق و قدرت تصمیم گیری فرد اختلال ایجاد می‌کند. موش‌هایی که به آن‌ها هورمون گرلین داده شد، تحریک پذیر شدند.
  هر کس به میزانی دچار تکانشگری است، و این میزان می‌تواند نسبت به شرایط مختلف تغییر کند.
  صرف نظر کردن از چیزی لذت بخش در حال، برای دست یابی به چیز بهتری در آینده، نشان دهنده‌ی کنترل است. این عمل که خویشتنداری خوانده می‌شود، به عنوان رفتاری مخالف تکانشگرانه شناخته می‌شود.
  تکانشگری را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: عمل تکانشگرانه، یعنی ناتوانی از بازداشتن خود از انجام یک عمل فیزیکی؛ و انتخاب تکانشگرانه، یا همان ناتوانی در به تاخیر انداختن لذت.
  با این که بیشتر افراد می‌توانند تا حد نیاز، تحریکاتشان را کنترل کنند، اما تکانشگری یک عامل مهم در بسیاری از موارد مانند ADHD، OCD، اختلال در و سومصرف مواد مخدر است.
  این ارتباط تکانشگری با انواع اختلالات روانی، آن را به یک زمینه‌ی مطالعاتی مهم تبدیل می‌کند.
  مطالعات پیشین، ارتباطی بین تشویق کردن با غذا، و تکانشگری یافتند. با این حال، مکانیزم بین آن‌ها به اثبات نرسیده است.

  گرلین چیست؟

  گرلین هورمونی است که در دستگاه گوارش تولید می‌شود و بر روی سیستم عصبی مرکزی تاثیر می‌گذارد. این هورمون وقتی آزاد می‌شود که معده خالی باشد. وقتی که معده پر شد، تولید گرلین متوقف می‌شود. گرلین بدن را برای غذا آماده می‌کند و همچنین باعث می‌شود تا سلول‌های هیپوتالاموس فرمان احساس گرسنگی دهند.
  نقش گرلین تنها به اعمال گرسنگی محدود نمی‌شود. گرلین در رفتارهای پاداشی‌ای که با غذا، الکل یا مواد مخدر همراه بودند نیز مشاهده شد.
  تیم تحقیقاتی، به موش‌ها آموختند تا یک سری از کارهایی را انجام دهند که به محققان اجازه می‌داد تا رفتارهای تکانشگرانه را اندازه بگیرند. اولین کاری که به موش‌ها آموختند، «برو/نرو» نام داشت که با آن توانایی موش‌ها در مهار کردن واکنش‌ها را اندازه گرفتند.
  موش‌ها آموزش دیدند تا یا یک اهرم را فشار دهند و پاداش بگیرند – که به آن علامت «برو» گفته شد – و یا به علت فشار ندادن اهرم پاداش می‌گرفتند – به عنوان علامت «نرو». «برو» یا «نرو» با یک علامت شنیداری (یک نور یا یک بوق) مشخص می‌شد.
  آزمایش دوم،«تقویت افتراقی میزان کم» (differential reinforcement of low rate) نام داشت. در این آزمایش، اگر موش‌ها می‌توانستند واکنشی را برای مدت زمانی معین ادامه دهند، به آن‌ها مقداری غذا به عنوان پاداش می‌دادند.
  مرحله‌ی سوم، «تخفیف تاخیر» نام داشت و توانایی خویشتنداری موش‌ها را اندازه می‌گرفت. در این آزمایش، دو اهرم در اختیار موش‌ها قرار گرفت. یکی از اهرم‌ها به محض فشار داده شدن یک تکه غذا می‌انداخت. اهرم دیگر پس از مدتی از فشار داده شدن ۴ قطعه غذا می‌انداخت.
  اگر اهرم اول فشار داده می‌شد، اهرم دوم قفل می‌شد. به این صورت موش‌ها می‌فهمیدند تا باید با تحریک درونیشان مقابله کنند تا پاداش بیشتری را دریافت کنند.

  گرلین و تکانشگری

  در طی این آزمایش، گرلین به صورت مستقیم در مغز موش‌ها تزریق شد و شرایط گرسنگی را برای حیوانات شبیه سازی کرد.
  همانطور که انتظار می‌رفت، تزریق انجام شده باعث شد تا موش‌ها نتوانند در مقابل فشار دادن اهرم در هر ۳ آزمایش مقاومت کنند. به بیانی دیگر، تکانشگری افزایش یافت.
  در واقع، در آزمایش «برو/نرو»، وقتی تزریق در مغزشان انجام شد، احتمال فشار دادن اهرم توسط موش‌ها در وضعیت نرو، ۳ برابر بیشتر بود.
  علاوه بر این، محققین دریافتند که اگر برای مدت کوتاهی موش‌ها گرسنه بمانند، همین نتایج تکانشگرانه به دست خواهد آمد.
  نتایج ما نشان دادند که محدود کردن تاثیرات گرلین به منطقه تگمنتوم شکمی – قسمتی از مغز که بخشی اساسی از سیستم پاداش را شکل می‌دهد – کافی بود تا تکانشگری موش‌ها را افزایش دهد. مهمتر از همه آن که، وقتی جلوی گرلین را گرفتیم، رفتارهای تکانشگرانه به شدت کاهش یافتند.
  در حال حاضر، آنتاگونیست‌های گرلین دارند مورد بررسی قرار می‌گیرند تا شاید بتوان از آن‌ها برای داروهای ضد چاقی، و کنترل مواد مخدر برای معتادان استفاده کرد.
  با بیشتر شدن اطلاعات دانسته از این هورمون شگفت انگیز، مطمئنا راه‌های درمانی جدیدی پیدا خواهد شد.اسکیبیکا امیدوار است که بتوان از گیرنده‌های گرلین مغز برای درمان اختلالات روانی‌ای که مشکلات تکانشگری شناخته می‌شوند استفاده کرد.

   

  منبع : ، ترجمه شده از Medical News Today

  نوشته اولین بار در پدیدار شد.

  به هنگام گرسنگی تصمیم نگیرید!

  محققین سوئدی، هورمونی را کشف کردند که به هنگام گرسنگی تولید می‌شود و در منطق و قدرت تصمیم گیری فرد اختلال ایجاد می‌کند. موش‌هایی که به آن‌ها هورمون گرلین داده شد، تحریک پذیر شدند.
  هر کس به میزانی دچار تکانشگری است، و این میزان می‌تواند نسبت به شرایط مختلف تغییر کند.
  صرف نظر کردن از چیزی لذت بخش در حال، برای دست یابی به چیز بهتری در آینده، نشان دهنده‌ی کنترل است. این عمل که خویشتنداری خوانده می‌شود، به عنوان رفتاری مخالف تکانشگرانه شناخته می‌شود.
  تکانشگری را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: عمل تکانشگرانه، یعنی ناتوانی از بازداشتن خود از انجام یک عمل فیزیکی؛ و انتخاب تکانشگرانه، یا همان ناتوانی در به تاخیر انداختن لذت.
  با این که بیشتر افراد می‌توانند تا حد نیاز، تحریکاتشان را کنترل کنند، اما تکانشگری یک عامل مهم در بسیاری از موارد مانند ADHD، OCD، اختلال در و سومصرف مواد مخدر است.
  این ارتباط تکانشگری با انواع اختلالات روانی، آن را به یک زمینه‌ی مطالعاتی مهم تبدیل می‌کند.
  مطالعات پیشین، ارتباطی بین تشویق کردن با غذا، و تکانشگری یافتند. با این حال، مکانیزم بین آن‌ها به اثبات نرسیده است.

  گرلین چیست؟

  گرلین هورمونی است که در دستگاه گوارش تولید می‌شود و بر روی سیستم عصبی مرکزی تاثیر می‌گذارد. این هورمون وقتی آزاد می‌شود که معده خالی باشد. وقتی که معده پر شد، تولید گرلین متوقف می‌شود. گرلین بدن را برای غذا آماده می‌کند و همچنین باعث می‌شود تا سلول‌های هیپوتالاموس فرمان احساس گرسنگی دهند.
  نقش گرلین تنها به اعمال گرسنگی محدود نمی‌شود. گرلین در رفتارهای پاداشی‌ای که با غذا، الکل یا مواد مخدر همراه بودند نیز مشاهده شد.
  تیم تحقیقاتی، به موش‌ها آموختند تا یک سری از کارهایی را انجام دهند که به محققان اجازه می‌داد تا رفتارهای تکانشگرانه را اندازه بگیرند. اولین کاری که به موش‌ها آموختند، «برو/نرو» نام داشت که با آن توانایی موش‌ها در مهار کردن واکنش‌ها را اندازه گرفتند.
  موش‌ها آموزش دیدند تا یا یک اهرم را فشار دهند و پاداش بگیرند – که به آن علامت «برو» گفته شد – و یا به علت فشار ندادن اهرم پاداش می‌گرفتند – به عنوان علامت «نرو». «برو» یا «نرو» با یک علامت شنیداری (یک نور یا یک بوق) مشخص می‌شد.
  آزمایش دوم،«تقویت افتراقی میزان کم» (differential reinforcement of low rate) نام داشت. در این آزمایش، اگر موش‌ها می‌توانستند واکنشی را برای مدت زمانی معین ادامه دهند، به آن‌ها مقداری غذا به عنوان پاداش می‌دادند.
  مرحله‌ی سوم، «تخفیف تاخیر» نام داشت و توانایی خویشتنداری موش‌ها را اندازه می‌گرفت. در این آزمایش، دو اهرم در اختیار موش‌ها قرار گرفت. یکی از اهرم‌ها به محض فشار داده شدن یک تکه غذا می‌انداخت. اهرم دیگر پس از مدتی از فشار داده شدن ۴ قطعه غذا می‌انداخت.
  اگر اهرم اول فشار داده می‌شد، اهرم دوم قفل می‌شد. به این صورت موش‌ها می‌فهمیدند تا باید با تحریک درونیشان مقابله کنند تا پاداش بیشتری را دریافت کنند.

  گرلین و تکانشگری

  در طی این آزمایش، گرلین به صورت مستقیم در مغز موش‌ها تزریق شد و شرایط گرسنگی را برای حیوانات شبیه سازی کرد.
  همانطور که انتظار می‌رفت، تزریق انجام شده باعث شد تا موش‌ها نتوانند در مقابل فشار دادن اهرم در هر ۳ آزمایش مقاومت کنند. به بیانی دیگر، تکانشگری افزایش یافت.
  در واقع، در آزمایش «برو/نرو»، وقتی تزریق در مغزشان انجام شد، احتمال فشار دادن اهرم توسط موش‌ها در وضعیت نرو، ۳ برابر بیشتر بود.
  علاوه بر این، محققین دریافتند که اگر برای مدت کوتاهی موش‌ها گرسنه بمانند، همین نتایج تکانشگرانه به دست خواهد آمد.
  نتایج ما نشان دادند که محدود کردن تاثیرات گرلین به منطقه تگمنتوم شکمی – قسمتی از مغز که بخشی اساسی از سیستم پاداش را شکل می‌دهد – کافی بود تا تکانشگری موش‌ها را افزایش دهد. مهمتر از همه آن که، وقتی جلوی گرلین را گرفتیم، رفتارهای تکانشگرانه به شدت کاهش یافتند.
  در حال حاضر، آنتاگونیست‌های گرلین دارند مورد بررسی قرار می‌گیرند تا شاید بتوان از آن‌ها برای داروهای ضد چاقی، و کنترل مواد مخدر برای معتادان استفاده کرد.
  با بیشتر شدن اطلاعات دانسته از این هورمون شگفت انگیز، مطمئنا راه‌های درمانی جدیدی پیدا خواهد شد.اسکیبیکا امیدوار است که بتوان از گیرنده‌های گرلین مغز برای درمان اختلالات روانی‌ای که مشکلات تکانشگری شناخته می‌شوند استفاده کرد.

   

  منبع : ، ترجمه شده از Medical News Today

  نوشته اولین بار در پدیدار شد.

  به هنگام گرسنگی تصمیم نگیرید!

  مهارت برتر

 
WP_Lime_Slice

آخرین دیدگاه‌ها

  .

  بک لینک
  افزايش بازديد گوگل
  آپدیت نود 32
  ترمیم مو
  خرید کتراک
  لانولین
  گلوتن ذرت
  روغن آرگان
  بهترین جراح بینی در تهران
  online roulette
  بورسیه تحصیلی روسیه
  Emergency locksmith
  ثبت شركت
  خرید vpn ساکس
  خرید اکانت اسپاتیفای
  فروش ایزوله سویا
  پارتیشن شیشه ای
  ثبت شركت
  هات بت
  دانلود فیلم ایرانی
  تشخیص ترکیدگی لوله
  تعمیر برد ظرفشویی
  وان ایکس بت
  مدرک فروشی
  طلسم یهودی
  خرید مدرک
  اموزش طلسم
  فروش مدرک معتبر
  چک آنلاین
  خرید مدرک دکترا با استعلام
  خرید پروانه داروخانه
  فروش دکترا
  درباره اهل سنت ایران
  فروش مدرک تحصیلی با استعلام
  مدرک فروشی
  چراغ آویز خطی
  سایت فان بت
  افزایش فالوور
  وان ایکس بت
  ناز چت
  قیمت ترجمه
  بت فوروارد
  مخزن طبرستان
  قفس حمل مرغ زنده
  خرید ممبر واقعی تلگرام
  ممبر واقعی
  خرید ممبر ارزان کانال
  طراحی پیج
  تبلیغات در مشهد
  آژانس دیجیتال مارکتینگ در مشهد
  buy telegram members
  buy fake telegram subscribers
  تولید محتوا اینستاگرام
  سردخانه
  بت فوروارد
  هات بت
  اجرای تری دی پانل
  خرید آنتی ویروس
  درب آکاردئونی تهران
  متخصص زنان در شیراز
  بازی
  largerbox
  کولر آبی جنرال
  بسته بندی در تهران
  نهال گردو کانادایی
  نهال گردو
  معتبرترین سایت پیش بینی
  نهال گردو خوشه ای
  کلاس گروهی آیلتس
  خرید گوشی موبایل
  دانلود آهنگ جدید
  betforward
  سایت هتریک
  تعرفه ثبت دامنه
  هایفو در کرج
  دندانپزشک کودکان
  لایو بت
  میلگرد ابرکوه