• 26آوریل

  جنسیت اعضای بدن

  آیا شما مونث است؟ آیا کبدتان مذکر است؟ تحقیقات جدید نشان می‌دهند، سلول‌های بنیادی‌ای که اعضای ما از آن‌ها ساخته شده‌اند، می‌دانند که مذکر یا مونث هستند! و جنسیتشان می‌تواند بر رشد و رفتار آن‌ها تاثیر بگذارد.

  شاید یافته‌های منتشر شده در مجله Nature دلیلی باشند بر چرایی شیوع بیشتر بعضی از بیماری‌ها، مانند ، در یکی از جنسیت‌ها نسبت به دیگری. همچنین می‌توانند شرحی بر چگونگی پاسخ مردان و زنان به روش درمان واحد باشند.

  تا کنون باورها این گونه بودند که جدا از سیستم تولید مثل، سایر اعضای بدن مانند کلیه و لوزالمعده جنسیت ندارند و تنها میزان ها، عملکرد متفاوت آن‌ها را موجب می‌شوند.

  مطالعات جدید انجام شده بر مگس‌های میوه، به کشف دسته‌ای از ژن‌ها که در پستانداران نیز وجود دارند نائل آمدند که شاید در پس آن، دلیل تفاوت‌های بین اعضای مذکر و مونث خوابیده باشد که با تاثیرات هورمون‌ها قابل توضیح نیستند.

  امعاء و احشاء مونث در تکثیر توانمندتر، اما مستعدتر به تومور

  محققین انگلیسی، سلول‌های بنیادی در امعاء و احشاء مگس‌های میوه را بررسی کردند تا بدانند که آیا سلول‌های سایر اعضا به غیر از دستگاه تناسلی هم ، جنسیت خود را می‌دانند؟ و آیا دانستن‌ آن‌ها تاثیری دارد؟

  محققین توانستند با فعال و غیرفعال کردن ژن‌های مشخصی در این سلول‌ها، آن‌ها را وادار به رفتار مردانه‌تر یا زنانه‌تر بکنند. و این تفاوت در رفتارها، در وسعت تکثیر سلول‌ها تاثیر گذاشت و نشان داد که سلول‌هایی که رفتار زنانه داشتند در تکثیر بهتر بودند.

  محققین توضیح دادند: اگر یک مگس ماده را گرفته و سلول‌های بنیادی امعاء بالغ شده‌اش را مشابه سلول‌های بنیادی مردانه کنیم، در طول ۳ هفته روده کوچک شده و به اندازه‌ی روده‌ی مگس نر می‌رسد.

  همچنین محققین دریافتند که امعاء مونث، به تشکیل تومور‌های القا شده‌ی ژنتیکی مستعدترند و گمان بر آن دارند که لابد سلول‌های مونث وفق پذیرتر هستند که می‌توانند این سطح از تکثیر را نشان دهند، اما شاید همین ویژگی باعث آسیب پذیری آن‌ها در مقابل تومورها می‌شود.

  محققین گفتند:

  جنسیت امعاء به شکلی فعال تعیین می‌شود که یعنی بازگشت پذیر است. دستکاری فعالیت‌های این ژن‌ها، به خصوص در سلول‌های بنیادی (بدون تاثیر بر جنسیت کلی اندام یا جنسیت هورمونی) می‌تواند به معکوس سازی هویت جنسی منجر شود: سلول‌های بنیادی بانوان مانند مردان عمل کنند و سلول‌های بنیادی مردان مانند بانوان.

  محققین باور دارند، با کنترل ژن‌هایی که مسئول هویت جنسی هستند می‌توانند در شکل رفتار اعضای بدن تغییر ایجاد کنند، بدون آن که در نمو و چرخه‌ی هورمون‌هایشان اختلالی ایجاد کنند.

  محققین افزودند:

  این مکانیسم تازه کشف شده می‌تواند به آن معنی باشد که هر سلول مگس یک هویت جنسیتی دارد. و یافته‌ها، فهم عمیق‌تری را از عواملی که فیزیولوژی مرد و زن را متفاوت می‌کند به ما خواهد داد.

  تغییر ادراک از جنیست مرد و زن

  سوال موجود آن خواهد بود که اگر به طور مثال یک شخص مونث باشد، آیا تمام اعضای آن شخص مونث خواهد بود؟ یا ممکن است اعضایی مردانه یا با شاخصه‌های مردانه داشته باشد؟

  محققین در جواب، مشکل اساسی را در همین ساده سازی تقسیم بندی جنسیت و تنها دو حالت مرد و زن در نظر گرفتن دانستند.

  و افزودند که جنسیت در سطوح مختلفی قابل تعریف است: جنسیت کروموزومی، جنسیت سلولی، جنسیت بافتی و جنسیت عضوی. همانطور که ممکن است افراد میزان متفاوتی از هورمون‌های مردانه یا زنانه داشته باشند و آن که در نهایت غلبه کرد جنسیت را تعیین کند، با جنسیت سلولی هم می‌توان به نوعی زنجیره‌ی مذکر-مونث درست کرد. بر اساس فعالیت ژنتیکی، سلول‌های بنیادی می‌توانند بیانگر هویت مردانه یا زنانه باشند.

  محققین بیان کردند: موزاییسم* می‌تواند در سطح سلولی نیز وجود داشته باشد. افراد XX می‌توانند سلول‌هایی داشته باشند که به شکل XY رفتار کنند. پس بله، زنان هم می‌توانند اعضایی داشته باشند که به دلیل موزاییسم جنسی سلول، شاخصه‌های مردانه داشته باشد.

  و افزودند:

  این مطالعات نشان می‌دهد که طیف وسیعتری از جنسیت وجود دارد تا تنها ۲ نوع. شما می‌توانید از نظر کروموزومی، هورمونی یا فنوتیپی زن باشید اما با این وجود، چند سلول بنیادی بالغ (در این جا سلول‌های بنیادی امعاء) داشته باشید که رفتار مردانه دارند. پس سخت است که بخواهیم کسی را در واقع مرد یا زن خطاب کنیم. بعضی از افراد موزاییکی از سلول‌های مردانه و زنانه هستند که در بدنی مردانه یا زنانه از نظر فنوتیپی قرار گرفتند.

  با توجه به مفاهیم یاد شده، سوال بعدی خبرنگاران از محققین، تاثیر یافته‌ها، در صورت تایید شدنشان راجع به انسان، بر پیوندها و اهدای عضو بود.

  و محققین در جواب گفتند: در درمان با سلول‌های بنیادی و پزشکی ترمیمی، جنسیت سلول‌های بنیادی یک عامل مهم است و باید در تمام سطوح بررسی شود. از کرومزوم‌ها و سلول‌ها گرفته تا تمام اعضا.

  تداخل جنسیت سلول‌های اهدا کننده، سلول‌های دریافت کننده و سلول‌های جایگزین شده می‌تواند موفقیت پیوند سلول‌های بنیادی را تحت شعاع قرار دهد و در نظر گرفتن تمامی ترکیبات ممکن از تداخل جنسیت اهدا کننده و دریافت کننده می‌تواند بازده‌ی عمل‌های پزشکی را بهبود بخشد.

  محققین به دنبال تحقیقات بیشتر هستند تا دریابند که این اطلاعات در مورد انسان چگونه صدق می‌کند و همینطور ممکن است که فهم ما از شکل‌گیری سرطان و بازخورد مردان و زنان به روش‌های درمانی را تحت تاثیر قراردهد.

  *موزاییسم: نوعی اختلال ژنتیکی، ناشی از ژنوم متفاوت حاصل از یک سلول زیگوت است.

  منبع:آشپزباشی ، ترجمه شده از مدیکال نیوز

  نوشته اولین بار در پدیدار شد.

  جنسیت اعضای بدن

  آیا شما مونث است؟ آیا کبدتان مذکر است؟ تحقیقات جدید نشان می‌دهند، سلول‌های بنیادی‌ای که اعضای ما از آن‌ها ساخته شده‌اند، می‌دانند که مذکر یا مونث هستند! و جنسیتشان می‌تواند بر رشد و رفتار آن‌ها تاثیر بگذارد.

  شاید یافته‌های منتشر شده در مجله Nature دلیلی باشند بر چرایی شیوع بیشتر بعضی از بیماری‌ها، مانند ، در یکی از جنسیت‌ها نسبت به دیگری. همچنین می‌توانند شرحی بر چگونگی پاسخ مردان و زنان به روش درمان واحد باشند.

  تا کنون باورها این گونه بودند که جدا از سیستم تولید مثل، سایر اعضای بدن مانند کلیه و لوزالمعده جنسیت ندارند و تنها میزان ها، عملکرد متفاوت آن‌ها را موجب می‌شوند.

  مطالعات جدید انجام شده بر مگس‌های میوه، به کشف دسته‌ای از ژن‌ها که در پستانداران نیز وجود دارند نائل آمدند که شاید در پس آن، دلیل تفاوت‌های بین اعضای مذکر و مونث خوابیده باشد که با تاثیرات هورمون‌ها قابل توضیح نیستند.

  امعاء و احشاء مونث در تکثیر توانمندتر، اما مستعدتر به تومور

  محققین انگلیسی، سلول‌های بنیادی در امعاء و احشاء مگس‌های میوه را بررسی کردند تا بدانند که آیا سلول‌های سایر اعضا به غیر از دستگاه تناسلی هم ، جنسیت خود را می‌دانند؟ و آیا دانستن‌ آن‌ها تاثیری دارد؟

  محققین توانستند با فعال و غیرفعال کردن ژن‌های مشخصی در این سلول‌ها، آن‌ها را وادار به رفتار مردانه‌تر یا زنانه‌تر بکنند. و این تفاوت در رفتارها، در وسعت تکثیر سلول‌ها تاثیر گذاشت و نشان داد که سلول‌هایی که رفتار زنانه داشتند در تکثیر بهتر بودند.

  محققین توضیح دادند: اگر یک مگس ماده را گرفته و سلول‌های بنیادی امعاء بالغ شده‌اش را مشابه سلول‌های بنیادی مردانه کنیم، در طول ۳ هفته روده کوچک شده و به اندازه‌ی روده‌ی مگس نر می‌رسد.

  همچنین محققین دریافتند که امعاء مونث، به تشکیل تومور‌های القا شده‌ی ژنتیکی مستعدترند و گمان بر آن دارند که لابد سلول‌های مونث وفق پذیرتر هستند که می‌توانند این سطح از تکثیر را نشان دهند، اما شاید همین ویژگی باعث آسیب پذیری آن‌ها در مقابل تومورها می‌شود.

  محققین گفتند:

  جنسیت امعاء به شکلی فعال تعیین می‌شود که یعنی بازگشت پذیر است. دستکاری فعالیت‌های این ژن‌ها، به خصوص در سلول‌های بنیادی (بدون تاثیر بر جنسیت کلی اندام یا جنسیت هورمونی) می‌تواند به معکوس سازی هویت جنسی منجر شود: سلول‌های بنیادی بانوان مانند مردان عمل کنند و سلول‌های بنیادی مردان مانند بانوان.

  محققین باور دارند، با کنترل ژن‌هایی که مسئول هویت جنسی هستند می‌توانند در شکل رفتار اعضای بدن تغییر ایجاد کنند، بدون آن که در نمو و چرخه‌ی هورمون‌هایشان اختلالی ایجاد کنند.

  محققین افزودند:

  این مکانیسم تازه کشف شده می‌تواند به آن معنی باشد که هر سلول مگس یک هویت جنسیتی دارد. و یافته‌ها، فهم عمیق‌تری را از عواملی که فیزیولوژی مرد و زن را متفاوت می‌کند به ما خواهد داد.

  تغییر ادراک از جنیست مرد و زن

  سوال موجود آن خواهد بود که اگر به طور مثال یک شخص مونث باشد، آیا تمام اعضای آن شخص مونث خواهد بود؟ یا ممکن است اعضایی مردانه یا با شاخصه‌های مردانه داشته باشد؟

  محققین در جواب، مشکل اساسی را در همین ساده سازی تقسیم بندی جنسیت و تنها دو حالت مرد و زن در نظر گرفتن دانستند.

  و افزودند که جنسیت در سطوح مختلفی قابل تعریف است: جنسیت کروموزومی، جنسیت سلولی، جنسیت بافتی و جنسیت عضوی. همانطور که ممکن است افراد میزان متفاوتی از هورمون‌های مردانه یا زنانه داشته باشند و آن که در نهایت غلبه کرد جنسیت را تعیین کند، با جنسیت سلولی هم می‌توان به نوعی زنجیره‌ی مذکر-مونث درست کرد. بر اساس فعالیت ژنتیکی، سلول‌های بنیادی می‌توانند بیانگر هویت مردانه یا زنانه باشند.

  محققین بیان کردند: موزاییسم* می‌تواند در سطح سلولی نیز وجود داشته باشد. افراد XX می‌توانند سلول‌هایی داشته باشند که به شکل XY رفتار کنند. پس بله، زنان هم می‌توانند اعضایی داشته باشند که به دلیل موزاییسم جنسی سلول، شاخصه‌های مردانه داشته باشد.

  و افزودند:

  این مطالعات نشان می‌دهد که طیف وسیعتری از جنسیت وجود دارد تا تنها ۲ نوع. شما می‌توانید از نظر کروموزومی، هورمونی یا فنوتیپی زن باشید اما با این وجود، چند سلول بنیادی بالغ (در این جا سلول‌های بنیادی امعاء) داشته باشید که رفتار مردانه دارند. پس سخت است که بخواهیم کسی را در واقع مرد یا زن خطاب کنیم. بعضی از افراد موزاییکی از سلول‌های مردانه و زنانه هستند که در بدنی مردانه یا زنانه از نظر فنوتیپی قرار گرفتند.

  با توجه به مفاهیم یاد شده، سوال بعدی خبرنگاران از محققین، تاثیر یافته‌ها، در صورت تایید شدنشان راجع به انسان، بر پیوندها و اهدای عضو بود.

  و محققین در جواب گفتند: در درمان با سلول‌های بنیادی و پزشکی ترمیمی، جنسیت سلول‌های بنیادی یک عامل مهم است و باید در تمام سطوح بررسی شود. از کرومزوم‌ها و سلول‌ها گرفته تا تمام اعضا.

  تداخل جنسیت سلول‌های اهدا کننده، سلول‌های دریافت کننده و سلول‌های جایگزین شده می‌تواند موفقیت پیوند سلول‌های بنیادی را تحت شعاع قرار دهد و در نظر گرفتن تمامی ترکیبات ممکن از تداخل جنسیت اهدا کننده و دریافت کننده می‌تواند بازده‌ی عمل‌های پزشکی را بهبود بخشد.

  محققین به دنبال تحقیقات بیشتر هستند تا دریابند که این اطلاعات در مورد انسان چگونه صدق می‌کند و همینطور ممکن است که فهم ما از شکل‌گیری سرطان و بازخورد مردان و زنان به روش‌های درمانی را تحت تاثیر قراردهد.

  *موزاییسم: نوعی اختلال ژنتیکی، ناشی از ژنوم متفاوت حاصل از یک سلول زیگوت است.

  منبع:آشپزباشی ، ترجمه شده از مدیکال نیوز

  نوشته اولین بار در پدیدار شد.

  جنسیت اعضای بدن

  آپدیت نود 32 ورژن 5

  موسیقی