• 24آوریل

  سیگار الکترونیکی بیشتر از تنباکو به سیستم ایمنی ضرر می‌زند

  هر چه بیشتر تحقیقات پیش می‌روند، مدارک بیشتری که حاکی از امن نبودن آنچنان که تبلیغاتشان ادعا می‌کنند، به دست می‌آید. مطالعات جدید نشان می‌دهند که طعم دهننده‌هایی که توسط سازمان دارو و غذای آمریکا «سالم» شناخته می‌شوند بهتر است در دخانیات استفاده نشوند.

  سیگار سالانه بیش از ۴۸۰۰۰۰ نفر را در آمریکا به دست مرگ می‌دهد. از وقتی که سیگارهای الکترونیکی به بازار عرضه شدند، بسیاری از افراد آن را به عنوان جایگزینی کم خطرتر برگزیدند. چون مصرف کنندگانش آن چه می‌خوانند را به داخل ریه‌های خود نمی‌کشند.

  اما هرچه محققین بیشتر در محتویات سیگار الکترونیکی تحقیق می‌کنند، بیشتر پی می‌برند که بعضی از آن‌ها می‌تواند به خطرناکی تنباکو باشد.

  محققین دانشگاه UNC مطالعاتی را بر روی محصولات دخانی جدید که یکی از آن‌ها سیگار الکترونیکی است انجام دادند.

  از قبل می‌دانستیم که سیگار کشیدن، به شدت به واکنش ایمنی سیستم تنفسی توسط سلول‌های مخاطی آسیب می‌رساند اما در حال حاضر، محققین، بررسی تاثیر مواد شیمیایی داخل سیگار الکترونیکی را بر واکنش‌های سیستم ایمنی در مجاری تنفسی فرد سیگاری در مرکز توجه قرار داده‌اند.

  طعم دهنده‌های سیگار الکترونیکی برای ریه «سالم» نیستند

  محققین یاد آور شدند، برچسب سلامتی که سازمان FDA آمریکا به طعم دهنده‌های مورد استفاده در سیگارهای الکترونیکی داده است، برای خوردن آن است ولی شکل مصرف آن‌ها در سیگار الکترونیکی با فرو بردن در ریه است که اثرات مخربش مورد بررسی قرار نگرفته است.

  محققین توضیح دادند که:

  سیستم گوارشی و سیستم تنفسی بسیار متفاوت‌اند. معده‌ی ما سرشار از اسید و آنزیم‌هایی است که غذا را تجزیه می‌کنند و می‌توانند از پس مواد شیمیایی بربیایند. این محیط بسیار با سیستم تنفسی متفاوت است. اما به سادگی می‌توانیم بگوییم که نمی‌دانیم سیگار الکترونیک بر ریه‌ها چه تاثیری خواهند داشت – البته اگر تاثیری داشته باشند.

  محققین،‌ تحقیقات خود را بر روی افرادی که سیگار الکترونیکی با طعم دارچین می‌کشیدند انجام دادند و تاثیرات سینامالدهید – ماده‌ای که طعم دارچین به سیگار الکترونیکی می‌دهد – را بر ریه‌ها بررسی کردند.

  نتایج نشان داد، مایعی از سینامالدهید که در سیگار الکترونیکی به کار رفته است، تاثیر منفی بر سلول‌های بافت پوششی می‌گذارد که این تاثیر می‌تواند منجر به آغاز زنجیره‌ای از مکانیسم‌های سلولی بشود که به واکنش تخریب سیستم ایمنی در ریه برسد.

  محققین توضیح دادند که: این مواد شیمیایی، کاربرد سلول‌های ایمنی دستگاه تنفسی مانند ماکروفاژها ، کشنده‌های طبیعی و نوتروفیل‌ها را تضعیف می‌کند.

  تاثیرات منفی سیگار الکترونیکی بر سیستم ایمنی تنفسی

  محققین همچنین از لایه‌ی پوششی درونی بافت مخاط بینی افراد سیگاری، غیرسیگاری و آن‌هایی که از سیگار الکرونیکی استفاده می‌کردند نمونه برداری کردند تا تغییر در بیان ۶۰۰ ژن* موجود در سیستم ایمنی را بررسی کنند.

  سپس مایع مخاطی بینی، ادرار و نمونه خونی افراد مورد آزمایش را بررسی کردند تا تغییر در ژنتیک و نشانگر‌های پروتئومیک تنباکو و نیکوتین و علائم دیگر التهاب و واکنش‌های سیستم ایمنی را مشاهده کنند.

  در کسانی که سیگار‌های سنتی می‌کشند، آثاری مبنی بر سرکوب چندین ژن امنیتی در مخاط بینیشان دیدند.

  در کسانی که از سیگار الکترونیکی استفاده می‌کنند،‌همان تغییرات نیز مشاهده شد و حتی ژن‌های امنیتی بیشتری سرکوب شدند. یافته‌ها حاکی از آن بود که تاثیر سیگارهای الکترونیکی بر سیستم واکنش‌های امنیتی مخاط تنفسی، وسیع‌تر از سیگارهای سنتی است.

  قدم بعدی در یافتن تاثیر طولانی مدت مواد شیمیایی بر استفاده کنندگان از سیگارهای الکترونیکی، مطالعات درون جانداری و درون کشتگاهی است. این مطالعات بر سرکوب سیستم ایمنی در مخاط سیستم تنفسی و تاثیر مایعات طعم دهنده‌ی دارچین متمرکز خواهند بود.

  *بیان ژن: فرایندی است که در آن اطلاعات درون ژن استفاده می‌شود تا یک محصول کاربردی از آن بدست آید

  منبع: ، ترجمه شده از مدیکال نیوز

  نوشته اولین بار در پدیدار شد.

  سیگار الکترونیکی بیشتر از تنباکو به سیستم ایمنی ضرر می‌زند

  هر چه بیشتر تحقیقات پیش می‌روند، مدارک بیشتری که حاکی از امن نبودن آنچنان که تبلیغاتشان ادعا می‌کنند، به دست می‌آید. مطالعات جدید نشان می‌دهند که طعم دهننده‌هایی که توسط سازمان دارو و غذای آمریکا «سالم» شناخته می‌شوند بهتر است در دخانیات استفاده نشوند.

  سیگار سالانه بیش از ۴۸۰۰۰۰ نفر را در آمریکا به دست مرگ می‌دهد. از وقتی که سیگارهای الکترونیکی به بازار عرضه شدند، بسیاری از افراد آن را به عنوان جایگزینی کم خطرتر برگزیدند. چون مصرف کنندگانش آن چه می‌خوانند را به داخل ریه‌های خود نمی‌کشند.

  اما هرچه محققین بیشتر در محتویات سیگار الکترونیکی تحقیق می‌کنند، بیشتر پی می‌برند که بعضی از آن‌ها می‌تواند به خطرناکی تنباکو باشد.

  محققین دانشگاه UNC مطالعاتی را بر روی محصولات دخانی جدید که یکی از آن‌ها سیگار الکترونیکی است انجام دادند.

  از قبل می‌دانستیم که سیگار کشیدن، به شدت به واکنش ایمنی سیستم تنفسی توسط سلول‌های مخاطی آسیب می‌رساند اما در حال حاضر، محققین، بررسی تاثیر مواد شیمیایی داخل سیگار الکترونیکی را بر واکنش‌های سیستم ایمنی در مجاری تنفسی فرد سیگاری در مرکز توجه قرار داده‌اند.

  طعم دهنده‌های سیگار الکترونیکی برای ریه «سالم» نیستند

  محققین یاد آور شدند، برچسب سلامتی که سازمان FDA آمریکا به طعم دهنده‌های مورد استفاده در سیگارهای الکترونیکی داده است، برای خوردن آن است ولی شکل مصرف آن‌ها در سیگار الکترونیکی با فرو بردن در ریه است که اثرات مخربش مورد بررسی قرار نگرفته است.

  محققین توضیح دادند که:

  سیستم گوارشی و سیستم تنفسی بسیار متفاوت‌اند. معده‌ی ما سرشار از اسید و آنزیم‌هایی است که غذا را تجزیه می‌کنند و می‌توانند از پس مواد شیمیایی بربیایند. این محیط بسیار با سیستم تنفسی متفاوت است. اما به سادگی می‌توانیم بگوییم که نمی‌دانیم سیگار الکترونیک بر ریه‌ها چه تاثیری خواهند داشت – البته اگر تاثیری داشته باشند.

  محققین،‌ تحقیقات خود را بر روی افرادی که سیگار الکترونیکی با طعم دارچین می‌کشیدند انجام دادند و تاثیرات سینامالدهید – ماده‌ای که طعم دارچین به سیگار الکترونیکی می‌دهد – را بر ریه‌ها بررسی کردند.

  نتایج نشان داد، مایعی از سینامالدهید که در سیگار الکترونیکی به کار رفته است، تاثیر منفی بر سلول‌های بافت پوششی می‌گذارد که این تاثیر می‌تواند منجر به آغاز زنجیره‌ای از مکانیسم‌های سلولی بشود که به واکنش تخریب سیستم ایمنی در ریه برسد.

  محققین توضیح دادند که: این مواد شیمیایی، کاربرد سلول‌های ایمنی دستگاه تنفسی مانند ماکروفاژها ، کشنده‌های طبیعی و نوتروفیل‌ها را تضعیف می‌کند.

  تاثیرات منفی سیگار الکترونیکی بر سیستم ایمنی تنفسی

  محققین همچنین از لایه‌ی پوششی درونی بافت مخاط بینی افراد سیگاری، غیرسیگاری و آن‌هایی که از سیگار الکرونیکی استفاده می‌کردند نمونه برداری کردند تا تغییر در بیان ۶۰۰ ژن* موجود در سیستم ایمنی را بررسی کنند.

  سپس مایع مخاطی بینی، ادرار و نمونه خونی افراد مورد آزمایش را بررسی کردند تا تغییر در ژنتیک و نشانگر‌های پروتئومیک تنباکو و نیکوتین و علائم دیگر التهاب و واکنش‌های سیستم ایمنی را مشاهده کنند.

  در کسانی که سیگار‌های سنتی می‌کشند، آثاری مبنی بر سرکوب چندین ژن امنیتی در مخاط بینیشان دیدند.

  در کسانی که از سیگار الکترونیکی استفاده می‌کنند،‌همان تغییرات نیز مشاهده شد و حتی ژن‌های امنیتی بیشتری سرکوب شدند. یافته‌ها حاکی از آن بود که تاثیر سیگارهای الکترونیکی بر سیستم واکنش‌های امنیتی مخاط تنفسی، وسیع‌تر از سیگارهای سنتی است.

  قدم بعدی در یافتن تاثیر طولانی مدت مواد شیمیایی بر استفاده کنندگان از سیگارهای الکترونیکی، مطالعات درون جانداری و درون کشتگاهی است. این مطالعات بر سرکوب سیستم ایمنی در مخاط سیستم تنفسی و تاثیر مایعات طعم دهنده‌ی دارچین متمرکز خواهند بود.

  *بیان ژن: فرایندی است که در آن اطلاعات درون ژن استفاده می‌شود تا یک محصول کاربردی از آن بدست آید

  منبع: ، ترجمه شده از مدیکال نیوز

  نوشته اولین بار در پدیدار شد.

  سیگار الکترونیکی بیشتر از تنباکو به سیستم ایمنی ضرر می‌زند

  پسورد نود 32

  عکس

  Permalink Filed under: آلرژی و تغذیه Tags: , , , , , , , , , , , , دیدگاه‌ها برای سیگار الکترونیکی بیشتر از تنباکو به سیستم ایمنی ضرر می‌زند بسته هستند
 
WP_Lime_Slice

آخرین دیدگاه‌ها

  .

  بک لینک
  افزايش بازديد گوگل
  ترمیم مو
  خرید کتراک
  تاج گل خیریه محک
  لانولین
  آتلیه تخصصی کودک
  رزرو آپارتمان
  تجهیزات کافه
  پرستار کودک
  گلوتن ذرت
  روغن آرگان
  بهترین جراح بینی در تهران
  online roulette
  تشخیص ترکیدگی لوله
  بورسیه تحصیلی روسیه
  Emergency locksmith
  باشگاه ورزشی شیراز
  ثبت شركت
  دعانویسی تضمینی
  معتبر ترین سایت شرط بندی
  خرید vpn ساکس
  علوم غریبه محمد زاده
  فروش دکتری
  فروش دیپلم تا دکترا
  تغییر سرنوشت با تغییر نام
  مدرک تحصیلی معتبر
  خرید مدرک با استعلام
  خرید دکتری دانشگاه آزاد
  خرید مدرک معتبر دانشگاهی
  فروش مجوز مطب
  خرید مدرک کاردانی
  خواب جن
  طراحی کاتالوگ
  تشخیص ترکیدگی لوله
  دانلود فیلم ایرانی
  معتبرترین سایت پیشبینی
  سایت بازی انفجار
  وان ایکس بت
  خرید وی پی ان
  خرید استیم والت گلوبال
  خرید فالوور اینستاگرام
  پرده هوا
  بهترین سایت پوکر
  پیش بینی فوتبال
  سایت شرط بندی معتبر
  سایت انفجار حضرات
  سایت انفجار هات بت
  معتبر ترین سایت شرط بندی
  ثبت برند
  اخذ کارت بازرگانی
  مهاجرت به قبرس
  خرید اکانت اسپاتیفای
  فروش ایزوله سویا
  شیردهی
  عمل لیپوماتیک
  شرکت ایستا سازه
  خرید ممبر تلگرام
  خاک دیاتومه
  پارتیشن شیشه ای
  وان ایکس بت
  مشاوره حقوقی
  قیمت عطر شنل اصل