• 25آگوست

  تاثیرات مفید مراوده با دوستان در افراد سالمند
  بهتر است سالمندان بیشتر در جمع دوستان و آشنایان باشند و سعی کنند با بشتگان مراوده بیشتری داشته باشند این امر کمک به طولانی شدن عمر  آن ها و کم شدن احتمال مرگ در این افراد می شود نتایج یک مطالعه نشان می دهد که رفت وآمد خانوادگی احتمال مرگ سالخوردگان را کاهش می دهد […]

  تاثیرات مفید مراوده با دوستان در افراد سالمند

  بهتر است سالمندان بیشتر در جمع دوستان و آشنایان باشند و سعی کنند با بشتگان مراوده بیشتری داشته باشند این امر کمک به طولانی شدن عمر  آن ها و کم شدن احتمال مرگ در این افراد می شود نتایج یک مطالعه نشان می دهد که رفت وآمد خانوادگی احتمال مرگ سالخوردگان را کاهش می دهد […]
  تاثیرات مفید مراوده با دوستان در افراد سالمند

  Permalink Filed under: تغذیه سالم
  Tags: , , , , , , , , , , , ,
  دیدگاه‌ها برای تاثیرات مفید مراوده با دوستان در افراد سالمند بسته هستند

Comments are closed.

 
WP_Lime_Slice

آخرین دیدگاه‌ها