• 22ژوئن

  آیا اختلال سلوک می تواند ارثی باشد؟
  اشاره شد که ممکن است شماری از ویژگی ها کودکان را مستعد اختلال سلوک کند و نظر داده اند که ممکن است نیمی از این ویژگی ها وراثتی باشد با این حال نقش ژنتیک در اختلال سلوک نیازمند مطالعات بیشتر است. به عنوان مثال تندخویی و پرخاشگری تا حد زیادی می تواند وراثتی باشد. گمان […]

  آیا اختلال سلوک می تواند ارثی باشد؟

  اشاره شد که ممکن است شماری از ویژگی ها کودکان را مستعد اختلال سلوک کند و نظر داده اند که ممکن است نیمی از این ویژگی ها وراثتی باشد با این حال نقش ژنتیک در اختلال سلوک نیازمند مطالعات بیشتر است. به عنوان مثال تندخویی و پرخاشگری تا حد زیادی می تواند وراثتی باشد. گمان […]
  آیا اختلال سلوک می تواند ارثی باشد؟

  فانتزی

  Permalink Filed under: آلرژی و تغذیه
  Tags: , , , , , , , , , , , ,
  دیدگاه‌ها برای آیا اختلال سلوک می تواند ارثی باشد؟ بسته هستند

Comments are closed.

 
WP_Lime_Slice

آخرین دیدگاه‌ها

  مدیر: