• 12ژوئن

  نگهداری مواد غذایی فاسد نشدنی یا دیر فاسد شدنی
  برنج و حبوبات را نباید به مقدار خیلی زیاد خریداری نمود زیرا حشرات و آفات آنها را آلوده می سازند. در صورتی که انبار خشک و خنک دارید می توانید برای چندین ماه این مواد را خریداری نمایید. در انبار کردن مواد غذایی باید مطمئن باشید که قبلا آنها با حشرات و کپک ها آلوده […]

  نگهداری مواد غذایی فاسد نشدنی یا دیر فاسد شدنی

  برنج و حبوبات را نباید به مقدار خیلی زیاد خریداری نمود زیرا حشرات و آفات آنها را آلوده می سازند. در صورتی که انبار خشک و خنک دارید می توانید برای چندین ماه این مواد را خریداری نمایید. در انبار کردن مواد غذایی باید مطمئن باشید که قبلا آنها با حشرات و کپک ها آلوده […]
  نگهداری مواد غذایی فاسد نشدنی یا دیر فاسد شدنی

  بازی

  Permalink Filed under: انواع غذا
  Tags: , , , , , , , , , , , ,
  دیدگاه‌ها برای نگهداری مواد غذایی فاسد نشدنی یا دیر فاسد شدنی بسته هستند

Comments are closed.

 
WP_Lime_Slice

آخرین دیدگاه‌ها

  مدیر: