• 09مه

  همان هستیم که می‌خوریم

  مطالعات اخیر از رابطه‌ای دو طرفه میان ترکیبات ژن‌ها و متابولیسم بدن– معادلات داخل سلول‌های بدن که زندگی به آن وابسته است – خبر داد. نه تنها ژن‌های ما، چگونگی تفکیک غذایی را که می‌خوریم تعیین می‌کنند، بلکه غذایی که می‌خوریم نیز ژن‌های ما را تعیین می‌کنند.

  این مطالعات منتشر شده در مجله Nature Microbiology ، مستندات جدیدی را برای جمله‌ی قدیمی «همان هستیم که می‌خوریم» ارائه کرد.

  محققین انگلیسی از تحقیقاتشان نتیجه گرفتند که شاید تقریبا همه‌ی ژن‌های ما از آن چه می‌خوریم تاثیر بگیرند.

  رفتار سلول نشات گرفته از دو چیز است: ژن‌هایی که در هسته‌ی سلول قرار دارند و چگونگی ساخت اندام‌ها و ابزارش در اختیار آن‌ها است، و متابولیسم – واکنش‌های شیمیایی‌ای که برای بقای سلول و ادامه‌ی حیات لازم است.

  بعد از آن که گرگور مندل – پدر علم ژنتیک – و مطالعاتش بر روی گیاه نخود نشان داد ، آموخته‌ایم که ژنوم (یا طرح کامل دی‌ان‌ای یک عضو) تا حد بسیاری ظاهر آن عضو را مشخص می‌کند.

  همچنین یافته‌ایم که هر فرد تنها محصول ژنتیک‌ها نیست، بلکه وراژنتیک‌ها نیز وجود دارند که می‌توانند ژنوم را تغییر دهند. وراژنتیک‌ها عواملی هستند که قدرت فعال یا غیر فعال کردن ژن‌ها را ، توسط سایر ژن‌های موجود یا حتی با پروتئین‌هایی که نشانگر‌های وراژنتیک به دی‌ان‌ای اضافه می‌کنند دارند.

  : تعیین کننده‌ای دیگر در نظم ژن‌ها

  اخیرا، محققین از تعیین کنندهی دیگر در نظم ژن‌ها سخن به میان آوردند: شبکه‌ی متابولیک از واکنش‌های زیست‌شیمی که در داخل سلول اتفاق می‌افتند.

  این واکنش‌های متابولیک می‌توانند بنابر میزان موجود مواد مغذی‌ای مانند شکر، آمینواسید، اسید چرب و ویتامین که از غذایی که می‌خوریم بدست می‌آیند، متفاوت باشند.

  تیم تحقیقاتی برای آزمایش بیشتر، به بررسی متابولیسم در سلول‌های مخمر پرداختند. از نظر بیوشیمی سلول‌ها، مخمرها کیفیت‌های مشابهی به انسان‌ها دارند و کنترل کردن آن‌ها در آزمایشگاه بسیار آسان‌تر است.

  برای مشاهده‌ی چگونگی تاثیر متابولیسم بر ژن‌ها و مولکول‌هایی که تولید می‌کنند، محققین سطح متابولیت‌ها را – محصول نهایی واکنش‌های – تغییر دادند.

  محققین، تاثیر نزدیک به ۹۰ درصد از ژن‌های مخمرها و مولکول‌های تولید شده‌ی آن‌ها را در نتیجه‌ی تغییر متابولیسم سلول، مشاهده کردند.

  محققین افزودند: به نظر می‌رسد متابولیسم سلول از آن‌چه فکر می‌کردیم نقش پویاتری در سلول دارد و تمام ژن‌های سلولمان از تغییر سطح مواد مغذی تاثیر می‌گیرند. در واقع، در بسیاری از موارد تاثیرات تا حدی قوی بودند که تغییر فرم متابولیک سلول توانست شکل رفتار بعضی از ژن‌ها را به کل تغییر دهد.

  نتایج دارو‌ها ، روش‌های درمان سرطان و شیوه‌های آزمایشگاهی

  این تیم تحقیقاتی معتقد است که یافته‌هایشان تاثیر وسیعی می‌تواند داشته باشد. به طور مثال، می‌توانند با یافته‌هایشان میزان تفاوت پاسخ بدن افراد مختلف به یک دارو را توضیح دهند.

  این یافته‌ها همچنین می‌توانند به فهم بهتر ما از سرطان کمک کنند و توضیحی برای ناموفق بودن بعضی از دارو‌ها در بیماران خاصی ارائه دهند. مثلا سلول‌های توموری باعث بسیاری از جهش‌های ژنتیکی می‌شوند – این‌ها بر متابولیسم سلول تاثیر می‌گذارند که در نهایت بر رفتار ژن‌ها تاثیر خواهد گذاشت.

  یک نتیجه گیری کابردی دیگر از یافته‌ها وجود دارد که دانشمندان را مشتاق کند. وقتی دانشمندان نتایج آزمایشاتشان را منتشر می‌کنند، سایر دانشمندان با وجود انجام آزمایش‌های مشابه به همان نتایج نمی‌رسند.

  محققین افزودند :

  ما معمولا، محققان شلخته را سرزنش می‌کنیم اما یافته‌های جدید نشان می‌دهند همان تفاوت‌های کوچک متابولیک می‌تواند نتایج آزمایشات را تغییر دهد. ما باید به روش‌های آزمایشگاهی بهتری برسیم تا بتوانیم کنترل بهتری بر تفاوت‌های متابولیسم داشته باشیم. در این صورت می‌توانیم آزمایشات دقیق‌تری طراحی کنیم.

  منبع: ، ترجمه شده از مدیکال نیوز

  نوشته اولین بار در پدیدار شد.

  همان هستیم که می‌خوریم

  مطالعات اخیر از رابطه‌ای دو طرفه میان ترکیبات ژن‌ها و متابولیسم بدن– معادلات داخل سلول‌های بدن که زندگی به آن وابسته است – خبر داد. نه تنها ژن‌های ما، چگونگی تفکیک غذایی را که می‌خوریم تعیین می‌کنند، بلکه غذایی که می‌خوریم نیز ژن‌های ما را تعیین می‌کنند.

  این مطالعات منتشر شده در مجله Nature Microbiology ، مستندات جدیدی را برای جمله‌ی قدیمی «همان هستیم که می‌خوریم» ارائه کرد.

  محققین انگلیسی از تحقیقاتشان نتیجه گرفتند که شاید تقریبا همه‌ی ژن‌های ما از آن چه می‌خوریم تاثیر بگیرند.

  رفتار سلول نشات گرفته از دو چیز است: ژن‌هایی که در هسته‌ی سلول قرار دارند و چگونگی ساخت اندام‌ها و ابزارش در اختیار آن‌ها است، و متابولیسم – واکنش‌های شیمیایی‌ای که برای بقای سلول و ادامه‌ی حیات لازم است.

  بعد از آن که گرگور مندل – پدر علم ژنتیک – و مطالعاتش بر روی گیاه نخود نشان داد ، آموخته‌ایم که ژنوم (یا طرح کامل دی‌ان‌ای یک عضو) تا حد بسیاری ظاهر آن عضو را مشخص می‌کند.

  همچنین یافته‌ایم که هر فرد تنها محصول ژنتیک‌ها نیست، بلکه وراژنتیک‌ها نیز وجود دارند که می‌توانند ژنوم را تغییر دهند. وراژنتیک‌ها عواملی هستند که قدرت فعال یا غیر فعال کردن ژن‌ها را ، توسط سایر ژن‌های موجود یا حتی با پروتئین‌هایی که نشانگر‌های وراژنتیک به دی‌ان‌ای اضافه می‌کنند دارند.

  : تعیین کننده‌ای دیگر در نظم ژن‌ها

  اخیرا، محققین از تعیین کنندهی دیگر در نظم ژن‌ها سخن به میان آوردند: شبکه‌ی متابولیک از واکنش‌های زیست‌شیمی که در داخل سلول اتفاق می‌افتند.

  این واکنش‌های متابولیک می‌توانند بنابر میزان موجود مواد مغذی‌ای مانند شکر، آمینواسید، اسید چرب و ویتامین که از غذایی که می‌خوریم بدست می‌آیند، متفاوت باشند.

  تیم تحقیقاتی برای آزمایش بیشتر، به بررسی متابولیسم در سلول‌های مخمر پرداختند. از نظر بیوشیمی سلول‌ها، مخمرها کیفیت‌های مشابهی به انسان‌ها دارند و کنترل کردن آن‌ها در آزمایشگاه بسیار آسان‌تر است.

  برای مشاهده‌ی چگونگی تاثیر متابولیسم بر ژن‌ها و مولکول‌هایی که تولید می‌کنند، محققین سطح متابولیت‌ها را – محصول نهایی واکنش‌های – تغییر دادند.

  محققین، تاثیر نزدیک به ۹۰ درصد از ژن‌های مخمرها و مولکول‌های تولید شده‌ی آن‌ها را در نتیجه‌ی تغییر متابولیسم سلول، مشاهده کردند.

  محققین افزودند: به نظر می‌رسد متابولیسم سلول از آن‌چه فکر می‌کردیم نقش پویاتری در سلول دارد و تمام ژن‌های سلولمان از تغییر سطح مواد مغذی تاثیر می‌گیرند. در واقع، در بسیاری از موارد تاثیرات تا حدی قوی بودند که تغییر فرم متابولیک سلول توانست شکل رفتار بعضی از ژن‌ها را به کل تغییر دهد.

  نتایج دارو‌ها ، روش‌های درمان سرطان و شیوه‌های آزمایشگاهی

  این تیم تحقیقاتی معتقد است که یافته‌هایشان تاثیر وسیعی می‌تواند داشته باشد. به طور مثال، می‌توانند با یافته‌هایشان میزان تفاوت پاسخ بدن افراد مختلف به یک دارو را توضیح دهند.

  این یافته‌ها همچنین می‌توانند به فهم بهتر ما از سرطان کمک کنند و توضیحی برای ناموفق بودن بعضی از دارو‌ها در بیماران خاصی ارائه دهند. مثلا سلول‌های توموری باعث بسیاری از جهش‌های ژنتیکی می‌شوند – این‌ها بر متابولیسم سلول تاثیر می‌گذارند که در نهایت بر رفتار ژن‌ها تاثیر خواهد گذاشت.

  یک نتیجه گیری کابردی دیگر از یافته‌ها وجود دارد که دانشمندان را مشتاق کند. وقتی دانشمندان نتایج آزمایشاتشان را منتشر می‌کنند، سایر دانشمندان با وجود انجام آزمایش‌های مشابه به همان نتایج نمی‌رسند.

  محققین افزودند :

  ما معمولا، محققان شلخته را سرزنش می‌کنیم اما یافته‌های جدید نشان می‌دهند همان تفاوت‌های کوچک متابولیک می‌تواند نتایج آزمایشات را تغییر دهد. ما باید به روش‌های آزمایشگاهی بهتری برسیم تا بتوانیم کنترل بهتری بر تفاوت‌های متابولیسم داشته باشیم. در این صورت می‌توانیم آزمایشات دقیق‌تری طراحی کنیم.

  منبع: ، ترجمه شده از مدیکال نیوز

  نوشته اولین بار در پدیدار شد.

  همان هستیم که می‌خوریم

  بک لینک رنک 3

  تکنولوژی جدید

Comments are closed.

 
WP_Lime_Slice

آخرین دیدگاه‌ها

  مدیر: